Beirniadu Cyngor Caerdydd am swyddi newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Russell Goodway wedi amddiffyn y swyddi gan ddweud eu bod am arbed arian

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu Cyngor Caerdydd am recriwtio pum cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyflogau o £80,000 y flwyddyn yr un, ddyddiau wedi i aelod o'r cabinet rybuddio am gyflwr ariannol y cyngor.

Mae'r swyddi, sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, ar gyfer cyfarwyddwyr ym meysydd gwasanaethau plant, gwasanaethau cwsmeriaid, addysg, iechyd a thai.

Wythnos diwethaf dywedodd yr aelod dros gyllid yng Nghyngor Caerdydd, Russell Goodway, y byddai'r awdurdod yn ei chael hi'n anodd delio gyda thoriadau i lywodraeth leol gafodd eu cynnwys yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

Mae Mr Goodway wedi amddiffyn y swyddi, gan ddweud y bydd y staff newydd yn arbed arian drwy leihau'r defnydd o ymgynghorwyr allanol.

Trafferth

Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd Mr Goodway bod y cyngor yn cael trafferth delio gyda thoriadau o £20m eleni, heb son am £50m ychwanegol yn 2014-15.

Rhybuddiodd hefyd y gall dau gyngor arall yng Nghymru fynd i'r wal o ganlyniad i'r toriadau, sydd tua 6% ar ôl ystyried chwyddiant.

Mae'r AC Ceidwadol Janet Finch-Saunders wedi beirniadu'r penderfyniad i gyflogi staff newydd:

"Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd Russell Goodway y gall ei awdurdod, ac eraill, fynd i'r wal, ac ar yr un pryd mae'r awdurdod yn recriwtio haen newydd o fiwrocratiaid yn ennill £80,000 y flwyddyn.

"Bydd trethdalwyr yn synnu i weld Cyngor Llafur Caerdydd yn creu mwy o swyddi uwch wrth i'r aelod cabinet dros gyllid rybuddio am fethdaliad.

"Mae angen i awdurdodau lleol gael arweiniad cadarn i'w tywys drwy'r sefyllfa economaidd anodd, ond mae'n rhaid i gynghorwyr Llafur Caerdydd ddeall mai eu dyletswydd yw rhoi gwerth am arian i drethdalwyr."

Dywedodd hefyd y dylai'r cyngor leihau nifer yr uwch-reolwyr er mwyn arbed arian a lliniaru'r broses reolaeth.

Amddiffyn

Mae Cyngor Caerdydd wedi dweud bod y swyddi yn rhan o broses ail-strwythuro o fewn y cyngor, ac na fydd cost ychwanegol gan fydd y swyddi newydd yn golygu llai o ddefnydd o ymgynghorwyr allanol.

Dywedodd Russell Goodway bod y swyddi newydd mewn ymateb i adroddiad beirniadol yn amlygu diffyg rheolaeth yn y cyngor.

"Nid wyf am ymddiheuro i bobl Caerdydd am geisio denu'r gweithwyr gorau i wella rhai o'n wasanaethau pwysicaf," meddai.

"Y rheswm ein bod ni yn y sefyllfa yma yw bod y weinyddiaeth flaenorol wedi colli gweithwyr o safon. Nid oedden nhw'n meddwl bod rheolaeth yn bwysig."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol