Dyn busnes yn y llys wedi marwolaeth gweithiwr

Cyhoeddwyd

Mae dyn busnes o Ddinbych wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiadau yn ymwneud â marwolaeth gweithiwr.

Bu farw Kenneth Cooke, oedd yn 62 ac o Lanrhaeadr, ar safle Sanders Machinery Limited yn Ninbych, ar Fawrth 14, 2011.

Roedd yn datgysylltu olwyn fawr ar graen pan ffrwydrodd y teiar.

Aeth cyfarwyddwr y cwmni, David Geoffrey Sanders, 68, o flaen Ynadon Prestatyn ddydd Mercher wedi ei gyhuddo o fethu â diogelu gweithiwr a rhwystro'r Arolygwr Iechyd a Diogelwch drwy roi asesiad risg ffug.

Mae'r cwmni hefyd yn wynebu cyhuddiad o fethu a diogelu gweithiwr.

Ildiodd y barnwr rhanbarthol Andrew Shaw awdurdod dros yr achos i Lys y Goron, ac fe gafodd Mr Sanders ei ryddhau ar fechniaeth tan achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar Hydref 21.

Nid oedd Mr Sanders wedi awgrymu a fyddai'n pledio y naill ffordd neu'r llall yn y gwrandawiad.

Straeon perthnasol