Arwyddion Cymraeg yn siop Asda yng Nghaergrawnt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd arwyddion dwyieithog ar gyfer nwyddau fel tatws a gellyg

Roedd cyfle i gwsmeriaid mewn archfarchnad yn ne ddwyrain Lloegr, ddysgu ychydig o Gymraeg wedi i'r siop orfod defnyddio arwyddion dwyieithog.

Oherwydd prinder arwyddion Saesneg yn archfarchnad Asda yng Nghaergrawnt, roedd rheolwyr wedi dewis rhai dwyieithog gydag enwau Cymraeg arnynt hefyd.

Roedd tua 20 arwydd, gydag enwau fel 'tatws' a 'gellyg', wedi cael eu gosod yn yr archfarchnad yng nghanolfan siopa Beehive.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni mai "mesur dros dro" oedd hyn, a bod y cwmni wedi penderfynu eu gosod am nad oedd yr arwyddion uniaith Saesneg ar gael ar y pryd.

Esboniodd mai problem gyda'r cwmni argraffu oedd wedi arwain at y prinder arwyddion.

Mae'r arwyddion - a osodwyd yn adran bwydydd ffres y siop - hefyd yn dangos enwau fel 'blodfresych' a 'sgwosh cnau menyn'.