Canolfan iechyd yng Nghwmbrân gam yn nes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ganolfan yn rhan o gynlluniau ad-drefnu Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Mae cynlluniau i sefydlu Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol ger Cwmbrân gam yn nes wedi i'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford eu cymeradwyo.

Ar gost o £242m bydd y ganolfan ar safle hen Ysbyty Llanfrechfa yn un o gynlluniau mwya' sylweddol y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Cafodd y cynlluniau eu cyflwyno'n wreiddiol rai blynyddoedd yn ôl ac roedd disgwyl iddyn nhw fod yn ganolog wrth ad-drefnu'r gwasanaethau iechyd yn ne Cymru.

Canoli

Y bwriad yw canoli rhai o wasanaethau arbenigol y rhanbarth, gan gynnwys canolfan asesu trawma ac achosion brys, gofal cardiaidd arbenigol, gwasanaethau radioleg a strôc, gofal critigol, uned obstetreg, gynecoleg arbenigol a gwasanaethau plant arbenigol.

Mae disgwyl i'r ganolfan gael ei chwblhau erbyn 2019.

Eisoes mae yna gynlluniau ar y gweill i ddatblygu dau ysbyty lleol arall yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, sef Ysbyty Aneurin Bevan ac Ysbyty Ystrad Fawr.

Dywedodd y gweinidog: "Mae nifer yn cytuno fod canoli arbenigedd meddygol mewn meysydd penodol yn hanfodol er mwyn sicrhau gwasanaethau effeithlon, dan ofal ymgynghorwyr, saith niwrnod yr wythnos.

"Mae fy sêl bendith i o'r Achos Busnes Amlinellol yn golygu fod y ganolfan gam yn agosach.

'Cyfuniad'

"Bydd angen i'r bwrdd iechyd baratoi Achos Busnes manwl fydd yn fy mherswadio fod y datblygiad hwn yn cydfynd ag amcanion Rhaglen De Cymru.

"Bydd yn cynnig y cyfuniad gorau o wasanaethau arbenigol er mwyn darparu gofal o'r ansawdd ucha' i gleifion, gan hefyd wneud y defnydd gorau o staff arbenigol a sgiliau."

Yn ôl Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Andrew Goodall: "Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu symud ymlaen i'r cam nesa' wrth ddatblygu'r gwasanaeth pwysig hwn.

"O'r dechrau, mae'r ganolfan wedi cael cefnogaeth gan glinigwyr a chleifion yn ardal Gwent.

"Mae'r cytundeb hwn yn golygu y gall y bwrdd iechyd barhau gyda'r cynllunio yn lleol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol