50 o swyddi newydd yn y Gelli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PCI
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni PCI yn cynhyrchu deunydd pacio yn y diwydiant fferylliaeth

Mae cwmni fferyllol o'r Gelli Gandryll wedi cyhoeddi eu bod am greu 50 o swyddi.

Mae Packaging Coordinators Inc. (PCI) yn cyflenwi deunydd pacio i wasanaethau fferyllol clinigol ar draws y byd, ac fe fyddan nhw'n ehangu dros y chwe mis nesaf.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn llwyddiant rhaglen brentisiaid gyda Phrifysgol Abertawe, a dywed y cwmni fod hwn yn dangos eu hymrwymiad i gefnogi datblygu addysg yn y gymuned leol.

Yn ddiweddar fe agorodd y cwmni adeilad dosbarthu a storio, ac un arall ar gyfer cemegau fferyllol arbenigol.

Fe gafodd PCI gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig arian hyfforddi hael i ddatblygu'r gweithlu Cymreig.

Dywedodd cyfarwyddwr adnoddau dynol a datblygu PCI, Hywel Lucas: "Gyda'r cwmni yn ystyried ehangu ymhellach mae nawr yn amser gwych i ymuno â PCI.

"Rydym yn awyddus i ddenu talent lleol ac yn croesawu ceisiadau am waith gan unrhyw un sy'n teimlo fod ganddyn nhw'r uchelgais i weithio i gwmni sydd ar i fyny.

"Mae'r swyddi newydd sydd ar gael yn cynnwys ystod eang o waith o waith pacio, gwirio safonau, peirianneg a rheoli prosiectau, a gorau oll os fydd gan ymgeiswyr brofiad yn y diwydiant fferyllol neu o weithio mewn 'ystafelloedd glan' yn y maes."