'Rhaid i bobl gefnogi eu cynghorau'

  • Cyhoeddwyd
Sbwriel
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwasanaethau hel sbwriel ymysg y rhai sydd dan fygythiad

Mae corff sy'n cynrychioli awdurdodau lleol Cymru wedi galw ar y cyhoedd i gefnogi eu cynghorau.

Dywedodd dirprwy arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) fod angen i bobl dderbyn "y bydd rhaid i wasanaethau newid".

Brynhawn Mercher cyhoeddodd y llywodraeth fanylion toriadau cynghorau sy'n amrywio o 1.2% i 4.6%.

Mae'r Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths wedi dweud ei bod hi wedi rhybuddio cynghorau am yr hyn fyddai'n digwydd.

'Setliad gwaethaf'

Dywedodd Aaron Shotton o CLlLC: "Hwn yw'r setliad gwaethaf ar gyfer llywodraeth leol ers datganoli ... a bydd cynghorau lleol ond yn medru cwrdd â'r her os ydyn nhw'n rhydd i wneud penderfyniadau lleol er budd eu cymunedau.

"Beth bynnag mae cynghorau yn ei wneud, bydd y toriadau hyn yn golygu y bydd gwasanaethau cyhoeddus y mae llywodraeth leol yn eu darparu yn edrych yn wahanol iawn o fewn y tair i bum mlynedd nesaf.

"Bydd rhaid i gymunedau ledled Cymru addasu eu disgwyliadau yn sylweddol ...

"Yn ogystal bydd raid i gynghorau lleol a chymunedau weithio gyda'i gilydd wrth i benderfyniadau anodd iawn gael eu gwneud am ba wasanaethau ddylai gael eu blaenoriaethu."

Cyn y cyhoeddiad roedd CLlLC wedi rhybuddio nad oedd y cynghorau "yn barod" am y toriadau.

Swyddi

Mae ysgrifennydd cyffredinol Cyngres yr Undebau Llafur yng Nghymru wedi dweud eu bod yn gobeithio na fydd pobl yn colli eu swyddi o ganlyniad i'r toriadau.

"Rydym angen cynllunio ... er mwyn amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus hanfodol ar gyfer y dyfodol," meddai Martin Mansfield.

"Mae hynny'n golygu bod angen atal rhag ymateb yn adweithiol drwy breifateiddio neu dorri cyflogau a swyddi."