Diffynnydd yn 'mwynhau hud a lledrith'

  • Cyhoeddwyd
John Larsen
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Larsen yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae cyn faer tref Ddinbych wedi gwadu gosod dyfais ffrwydrol ger ei gartref oedd yn cynnwys peli metel.

Mae John Larsen, 46, yn wynebu cyhuddiadau o achosi ffrwydradau, cynnau tân yn fwriadol, a bod yn berchen ar ffrwydron.

Mae o hefyd yn wynebu cyhuddiad o fod efo ffrwydron gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Ond mae'n gwadu'r rhain i gyd, gan fynnu nad fo oedd yn gyfrifol am gyfres o ffrwydradau yn Ninbych yn gynharach y flwyddyn hon.

Dywedodd yn Llys y Goron Caernarfon ei fod wedi prynu cemegau ar gyfer triciau hud a lledrith ac ar gyfer gwneud tân gwyllt.

Hud a lledrith

Roedd yn hoff o gynnal sioeau hud ar gyfer ei ffrindiau a'i deulu, meddai.

Gofynnodd Gordon Hennell, bargyfreithiwr yr amddiffyn: "A wnaethoch chi erioed ddefnyddio peli metel fel shrapnel mewn dyfais?"

"Naddo," atebodd Larsen. "Erioed."

Mae'r erlyniad yn honni ei fod yn gyfrifol am nifer o ffrwydradau rhwng mis Chwefror ac Ebrill gyda digwyddiad ar Fawrth 24 y mwyaf difrifol pan osodwyd dyfais ffrwydrol o dan Land Rover Discovery.

"A wnaethoch chi chwarae unrhyw ran yn y ffrwydradau hyn, a ddigwyddodd yn y nos?" gofynnodd Hennell.

"Naddo," oedd ateb Larsen.

'Afreolus iawn'

Dywedodd ei fod yn ei wely "am y rhan fwyaf o'r digwyddiadau, heblaw am pan roeddwn lawr grisiau".

"Mae'n mynd yn afreolus iawn yn y nos," ychwanegodd.

Mae Mr Larsen yn cydnabod ei fod wedi bod yn arbrofi gyda gwahanol fathau o danwydd roced ar gyfer tân gwyllt, ond ei fod yn gwneud hyn yn ystod y dydd yn ei ardd.

"Yr unig beth roeddwn yn wneud oedd arbrofi gyda'r gwahanol danwyddau er mwyn gweld a oedden nhw'n ddigon da."

Gofynnwyd iddo: "A gafodd unrhyw un o'r arbrofion yma ei gynnal yn y nos?"

"Na. Nid oes gen i olau digon da yn yr ardd gefn," meddai Larsen.

Dywedodd hefyd ei fod yn berchen ar fflerau oherwydd ei fod yn bwriadu eu defnyddio ar gyfer cyfres o luniau wedi ei selio ar y cymeriad ffuglen Lara Croft.

Ond ddigwyddodd hyn ddim, meddai Mr Larsen, oherwydd y gost o fenthyg model.

Maer

Mae'r rheithgor wedi clywed fod John Larsen wedi bod yn aelod o gyngor tref Dinbych ers 20 mlynedd, sy'n cynnwys cyfnod fel maer rhwng 1999 a 2000.

Cafodd ei arestio ger ei gartref ym Mhwll y Grawys ar Ebrill 19.

Mae'r llys wedi clywed bod y diffynnydd wedi bod yn ymchwilio i ffrwydron ar ei gyfrifiadur a bod ffeiliau penodol yn cyfeirio at ffrwydron ac "arbrofi".

Mae'r achos yn parhau.