Sgrinio TB i ddisgyblion ysgol yn Llanelli

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Science Photo Library
disgrifiad o’r llunMae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod y profion yn fesur rhagofalus

Bydd plant mewn ysgol yn Llanelli yn cael cynnig prawf am tiwberciwlosis, wedi i aelod o staff gael eu heintio.

Mae rhieni 124 o ddisgyblion yn Ysgol y Strade wedi cael gwybod y bydd eu plant yn cael profion gwaed yr wythnos nesaf.

Bydd 21 aelod o staff oedd wedi bod mewn cysylltiad agos gyda'r aelod sydd wedi ei heintio hefyd yn cael cynnig prawf.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod y risg i ddisgyblion yn isel.

Prawf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud eu bod yn cynnig profion i blant a staff fel mesur rhagofalus, a bod y risg o heintio yn isel iawn.

Dywedodd Sion Lingard, Ymgynghorydd Gweithredol i'r corff: "Rydym yn pwysleisio i ddisgyblion, rhieni a staff mai mewn achosion prin iawn y mae TB yn cael ei drosglwyddo mewn amgylchiadau ysgol, ac felly rydym yn cynnig sgrinio i fod yn ofalus.

"Fel arfer mae angen bod mewn cysylltiad agos gydag unigolyn sydd wedi eu heintio am gyfnod hir, fel byw yn yr un tŷ, er mwyn dal yr haint. Mae'r haint yn anodd ei ddal ond yn hawdd ei drin."

Dywedodd y bwrdd bod rhagor o bobl oedd wedi bod mewn cysylltiad gyda'r claf wedi cael gwybod.

Mae pedwar achos gwahanol wedi eu nodi yn ardal Llanelli dros y flwyddyn ddiwethaf, ond nid oes unrhyw gysylltiad gyda'r ysgol.