Sheen: 'Cyngor yn rhoi elw gyntaf'

  • Cyhoeddwyd
Michael Sheen
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sheen yn enwog am chwarae cymeriadau ar y sgrin yn ogystal ag ar y llwyfan

Mae'r actor Michael Sheen wedi cyhuddo cyngor Casnewydd o roi "elw o flaen popeth arall" mewn llythyr yn yr Argus.

Cyfeirio at benderfyniad y cyngor i ddymchwel murlun oedd yn portreadu hanes y siartwyr oedd yn Sgwâr John Frost oedd Mr Sheen.

Roedd llawer o bobl leol yn anhapus gyda'r penderfyniad a gafodd ei wneud er mwyn codi canolfan siopa ar y safle.

Mae'r BBC wedi gofyn i Gyngor Casnewydd am ymateb.

Y Siartwyr

Mae Mr Sheen, a gafodd ei eni yng Nghasnewydd, yn actor byd enwog ac mae wedi datgan ei edmygedd tuag at fudiad y Siartwyr yn y gorffennol.

Symudiad dosbarth gweithiol oedd Siartiaeth wedi ei arwain yn bennaf gan weithwyr â sgiliau oedd yn galw am newid y system wleidyddol er mwyn ei wneud yn fwy democrataidd.

Fe gydiodd yn nychymyg pobl de Cymru yn enwedig ac yng Nghasnewydd y digwyddodd un o'i brwydrau enwocaf wrth i grŵp ohonynt, wedi eu harwain gan un o arweinwyr y mudiad John Frost, fartsio ar Gwesty'r Westgate yn y ddinas.

Cafodd 20 eu lladd mewn ymladd gyda'r uchelwyr a'r milwyr oedd yn y gwesty ar y pryd - dyma'r digwyddiad oedd yn cael ei goffau ar y murlun a ddinistriwyd.

Disgrifiad o’r llun,
Y murlun cyn iddo gael ei ddinistrio

Mae llythyr Mr Sheen yn dweud: "Yn dilyn y digwyddiadau oedd yn amgylchynu dinistrio'r murlun oedd yn dathlu'r Siartwyr yn Sgwâr John Frost yn ddiweddar, rwy'n teimlo rheidrwydd i ysgrifennu llythyr agored at bobl Casnewydd.

"Yn gyntaf, mae'r eironi filain o rywbeth gafodd ei greu er mwyn dathlu'r rheiny wnaeth fentro gymaint ar gyfer budd pawb arall yn cael ei ddinistrio heb ymgynghori gyda'r bobl ei hunain, a hyn o dan nawdd cyngor wedi ei reoli gan Lafur sydd yn rhoi elw o flaen popeth arall, yn absẃrd ac yn drasig.

"Mae'r ffaith bod cyn lleied wedi ei wneud, neu bod cyn lleied y gallwn ni fod wedi ei wneud, er mwyn atal hyn rhag digwydd yn dod â chywilydd arnom ni i gyd...

"Yn amlwg, mae'r system wleidyddol wedi'n gadael ni lawr yn yr achos yma."

Mae Mr Sheen yn mynd ymlaen i gynnig bod murlun newydd yn cael ei greu gyda chefnogaeth y gymuned, gan ddefnyddio darnau o'r un blaenorol.

Ymateb

Yn ymateb i'r llythyr, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Casnewydd:

"Mae dyfodol y murlun wedi bod yn gyhoeddus ers mis Mawrth 2012, pan wnaeth penderfyniad cynllunio ac ymgynghoriad cyhoeddus sicrhau y byddai rhaid i'r murlun gael ei ddymchwel a'r opsiwn gafodd ei ffafrio oedd i'w ail greu ar deils."

Dywedon nhw hefyd bod penderfyniad Cadw i beidio â rhestru'r murlun, a'r gost uchel o'i symud wedi bod yn ffactorau pwysig yn y penderfyniad.

"Mae'r cyngor o'r farn bod llythyr Mr Sheen yn un diddorol iawn. Mae'n meddwl i'r dyfodol ac yn cynnwys awgrymiadau ymarferol y bydd y cyngor yn eu hystyried.

"Ar hyn o bryd rydym yn gofyn i aelodau'r cyhoedd roi eu barn ar ffordd newydd o goffau'r Siartwyr, ac mae manylion ar ein gwefan."

Hefyd gan y BBC