Cyn faer: 'tân gwyllt nid bomiau'

Cyhoeddwyd
John Larsen
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Larsen yn gwadu achosi'r ffrwydradau yn Ninbych

Mae cyn Faer Dinbych ar gyhuddiad o achosi ffrwydradau yn y dref wedi dweud wrth reithgor ei fod wedi gwneud "tân gwyllt, nid bomiau".

Dywedodd John Larsen, 46 oed o Ddinbych, nad oedd ganddo unrhyw ran yn y ffrwydradau yn ardal Pwll y Grawys rhwng Ionawr ac Ebrill.

Mae'n gwadu achosi ffrwydrad, bod â ffrwydron yn ei feddiant a chynnau tân yn fwriadol.

Dywedodd wrth Lys y Goron Caernarfon na chafodd "wefr" oherwydd ei weithredoedd honedig.

Gwadodd honiadau ei fod wedi creu powdwr gwn ar gyfer ffrwydradau.

"Na, wnes i ddim gwneud unrhyw un o'r ffrwydradau," meddai wrth yr erlynydd Wyn Lloyd Jones.

'Papur newydd'

Gofynnodd yr erlynydd: "Oedd 'na wefr o siarad â'r papur newydd?"

Atebodd Mr Larsen: "Na, gofynwyd i mi siarad â'r papur newydd."

Gwadodd iddo gael gwefr wrth fod ar y teledu, gan honni ei fod ond wedi bod ar y sgrîn "am ychydig o eiliadau."

Mae wedi gwadu tanio ffrwydrad ger ei gartref ar Fawrth 24 ond mi wnaeth gydnabod ei fod yn arbrofi gyda thanwydd ar gyfer rocedi tân gwyllt yn ei ardd.

Consuriwr

Dywedodd fod ganddo gemegolion ar gyfer ei sioe fel consuriwr.

"Dwi wedi bod yn ymddiddori mewn perfformio hud a lledrith ers nifer o flynyddoedd" meddai wrth y llys.

"Mi ydach chi wedi bod yn ymarfer gwneud ffrwydradau ers tri mis," meddai'r erlynydd.

"Naddo, dwi ddim," atebodd. "Dwi wedi cael llond bol ar gael fy ngalw'n gelwyddgi."

Mae'r achos yn parhau.