Carwyn Jones yn beirniadu amseru gwaith rheilffordd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Twnnel Hafren ar gau i drenau i mewn ac allan o dde Cymru ar benwythnos Cwpan Rygbi 13 y Byd a Womex

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi beirniadu Network Rail oherwydd cau Twnnel Hafren yn ystod dau ddigwyddiad mawr yng Nghaerdydd.

Bydd y twnnel ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw ar yr un penwythnos â seremoni agoriadol Cwpan Rygbi 13 y Byd a Gŵyl Gerddorol Womex.

Ar raglen Sunday Politics Wales dywedodd Mr Jones nad oedd Network Rail wedi ymgynghori gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn ag amseru'r cau.

Mae Network Rail wedi dweud bod y gwaith yn hanfodol.

Ond dywedodd Mr Jones: "Nid dyma'r tro cyntaf.

"Mae hwn yn bwynt pwysig. Pan mae digwyddiadau yng Nghaerdydd pam gwneud gwaith cynnal a chadw ar Dwnnel Hafren bryd hynny?

"Pe bai digwyddiadau mawr bob wythnos yng Nghanolfan y Mileniwm, Stadiwm y Mileniwm neu Stadiwm Dinas Caerdydd efallai y byddwn yn dweud: 'Iawn, mae ambell i benwythnos pan mae hyn yn anochel'.

"Ond am rwy reswm maen nhw'n dewis penwythnosau pan mae digwyddiadau mawr yng Nghaerdydd."

1999

Gan fod y twnnel ar gau ar benwythnos Hydref 26-27 mae Mr Jones yn credu y bydd hynny'n achosi trafferthion i deithwyr ac y gallai pobl gadw draw o Gaerdydd.

Roedd rhywbeth tebyg, meddai, yn 1999 wedi achosi trafferthion i gefnogwyr oedd yn teithio i'r gêm rygbi ryngwladol rhwng Cymru a Lloegr yn Wembley.

Ychwanegodd Mr Jones ei fod yn cydnabod yr angen am waith cynnal a chadw ac yn gresynu na chafodd llwybr arall i drenau ei ystyried pan adeiladwyd ail bont Hafren.

"Y broblem fawr, wrth gwrs, yw na osodwyd llwybr i drenau ar Bont Hafren yn 1993."

'Gohirio'

Dywedodd Network Rail: "Nid oes amser da i wneud gwaith ar Dwnnel Hafren ac fe wnaethon ni ystyried cais Llywodraeth Cymru.

"Yn yr achos hwn fe gafodd rhaglen waith chwe wythnos ei chynllunio ddwy flynedd o flaen llaw ac roedd eisoes wedi cael ei gohirio am wythnos ar gyfer y gêm griced undydd rhwng Lloegr ac Awstralia ym mis Medi.

"Nid oes modd gohirio'r cynllun ymhellach ac fe fyddai ei atal yn llwyr yn cael effaith negyddol ar wasanaethau o dde Cymru i Lundain."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol