Rheilffordd: 'Caerdydd ymhlith yr ardaloedd ar eu colled'

  • Cyhoeddwyd
HS2
Disgrifiad o’r llun,
Bydd HS2 rhwng Llundain, Birmingham, Manceinion a Leeds.

Mae Caerdydd ymhlith yr ardaloedd allai fod ar eu colled oherwydd rheilffordd newydd rhwng Llundain a Gogledd Lloegr, yn ôl manylion cwmni KPMG.

Gwnaeth rhaglen Newsnight gais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae ffigyrau'n awgrymu y gallai Caerdydd golli £68m y flwyddyn oherwydd cynllun newydd HS2.

Pan gafodd adroddiad KPMG ei gyhoeddi ym Medi dywedodd y llywodraeth y byddai economi Prydain ar ei hennill o £15bn y flwyddyn, gan gynnwys Llundain a'r Cylch (£2.8bn) a Gorllewin Canolbarth Lloegr (£1.5bn).

£850m

Ond ni chyfeiriodd y ddogfen at yr ardaloedd hynny fyddai ar eu colled, gan gynnwys Caerdydd, Sir Aberdeen (-£220m), a Dundee ac Angus (-£96m).

Ym Mawrth eleni dywedodd Network Rail y byddai cannoedd o swyddi yn cael eu creu oherwydd rhan Gymreig cynllun gwerth £850 miliwn i drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Llundain ac Abertawe.

Bydd y gwaith yn dod i ben yn 2018.

Yn ôl Network Rail, bydd moderneiddio'r rheilffordd rhwng de Cymru a Llundain yn torri 20 munud oddi ar siwrnai tair awr.

'Hwb yn fwy'

Bydd HS2 rhwng Llundain, Birmingham, Manceinion a Leeds.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Drafnidiaeth: "Mae'r manylion yn dangos y bydd yr hwb yn fwy yn y gogledd nac yn y de.

"Wrth gwrs, dyw'r rheilffordd ddim yn gwasanaethu pob dinas a rhanbarth ac mae'r ffigyrau'n adlewyrchu hynny."

Dywedodd Prif Weithredwr HS2 Alison Munro: "Y llefydd fydd ar y rheilffordd fydd yn elwa ...

"Mae HS2 yn costio £17bn ond nid hwn yw'r unig fuddsoddi. Dros gyfnod o bum mlynedd mae'r llywodraeth yn bwriadu gwario £73bn ar y rhwydwaith trafnidiaeth."