Angen cartrefi i weithwyr Wylfa?

Tai
Image caption Pe bai'r atomfa yn cael ei chodi byddai angen cartrefi ar gyfer 3,500 o bobl

Bydd cynghorwyr Ynys Môn yn trafod ddydd Llun sut i sicrhau bod digon o dai ar yr ynys pe bai gorsaf niwclear newydd yn cael ei hadeiladu.

Yn ôl y cyngor, pe bai'r prosiect gwerth £8 biliwn i godi Wylfa B yn mynd rhagddo, byddai angen cantrefi ar gyfer 3,500 o bobl tra bod yr atomfa yn cael ei chodi.

Yn ôl adroddiad gan swyddogion y cyngor, byddai hanner y bobl yn aros mewn eiddo wedi ei rentu, gyda'r gweddill yn prynu tai newydd neu'n defnyddio tai ymwelwyr.

Ond mae yna bryder y gallai'r sefyllfa arwain at gynnydd mewn prisiau tai ac y byddai hynny'n ei gwneud yn anodd i bobl leol brynu tai.

Mae Wylfa B yn rhan o brosiect cwmni Horizon, sy'n gobeithio dechrau'r prif waith o godi'r atomfa yn 2018, gyda'r orsaf yn dechrau cynhyrchu trydan yng nghanol y 2020au.

'Angen mwy o wybodaeth'

Dywedodd Shân Williams, pennaeth tai Cyngor Môn, fod angen mwy o wybodaeth gan y datblygwyr.

"Eisoes rydym wedi bod yn gweithio gyda landlordiaid yn y sector preifat ac rydym wedi dechrau ar y gwaith o godi tai fforddiadwy."

Dywed y cyngor fod angen cynllunio ar gyfer gweithwyr fyddai'n dod i'r ynys.

Yn ôl Rhun ap Iorwerth, yr Aelod Cynulliad dros Fôn, mae angen cynllunio manwl er mwyn sicrhau fod cymaint â phosib o'r swyddi yn mynd i bobl leol.

"Wrth i'r orsaf gael ei chodi mae angen sicrhau bod hynny'n dod ag arian i'r ynys ond mae'n bwysig sicrhau nad yw'n arwain at argyfwng yn y farchnad dai - ac mae yna botensial y gallai hynny ddigwydd."

'Cynaliadwy'

Yn ôl Dafydd Hardy, asiant gwerthu tai, does yna ddim arwydd fod prisiau tai ar gynnydd eto.

Ond dywedodd ei bod yn bwysig cadw llygad ar y sefyllfa oherwydd byddai cynnydd ym mhrisiau tai yn ei gwneud yn anodd i bobl leol.

"Byddai gwerthwyr tai ddim am weld hynny, maen nhw angen i'r farchnad fod yn un gynaliadwy."

Roedd swyddogion wedi gobeithio y byddai cynllun arfaethedig i agor parc hamdden yng Nghaergybi wedi helpu.

Roedd y datblygwyr, Land & Lakes, wedi dweud y gallai 800 o gartrefi gwyliau gael eu defnyddio fel cartrefi dros dro i weithwyr yn adeiladu Wylfa B.

Ond cafodd y cynlluniau eu gwrthod yn gynharach fis yma er nad oes disgwyl i'r penderfyniad gael ei gadarnhau yn swyddogol am rai wythnosau.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.