Rhoi organau: Mwy o blaid newid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cerdyn rhoi organau sydd yn cael ei ddefnyddio rwan ond bydd hyn yn newid yn 2015

Mae yna gynnydd wedi bod yn nifer o bobl sy'n cefnogi y ddeddfwriaeth newydd ynglŷn â rhoi organau yng Nghymru, yn ôl arolwg diweddar.

Fe gafodd ychydig yn fwy na 1,000 o bobl led led Cymru eu holi ar gyfer yr arolwg blynyddol.

Bydd y drefn newydd yn dod i rym ar Ragfyr 2015.

O dan y system newydd bydd pawb yn cael eu hystyried yn fodlon i roi eu horganau os nad ydynt wedi nodi nad ydyn nhw am wneud hynny.

Roedd yr arolwg yn holi pobl a oeddent o blaid, neu yn erbyn, newid i'r system rhoi organau, neu a oedd angen rhagor o wybodaeth arnynt cyn gwneud penderfyniad.

Gwelwyd cynnydd sylweddol yng nghyfran y rhai oedd o blaid, o 49% yn 2012 i 61% yn 2013.

Syrthiodd y gyfran yn erbyn o 22% yn 2012 i 17% yn 2013.

Cefnogaeth

Bu gostyngiad hefyd yng nghanran y rhai oedd angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, o 21% yn 2012 i 16% yn 2013.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: "Mae'n wych gweld bod y gefnogaeth i'r system feddal o optio allan wedi cynyddu eto fyth.

"Daw'r ddeddf newydd i rym ar 1 Rhagfyr 2015. Ein gwaith ni yw sicrhau bod aelodau'r cyhoedd yn deall y newidiadau hyn yn llwyr a beth fydd eu dewisiadau sydd ganddynt.

"Er mwyn mesur ein llwyddiant o ran codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, mae angen gwybodaeth gyson arnom am agweddau a gwybodaeth y cyhoedd. Felly, byddwn yn parhau i gynnal yr arolygon hyn, sy'n cynrychioli barn pobl Cymru, a defnyddio'r canlyniadau i lywio'r modd y byddwn yn mynd ati i gyfathrebu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol