Rhoi organau: Mwy o blaid newid

Cerdyn rhoi organau Image copyright Other
Image caption Cerdyn rhoi organau sydd yn cael ei ddefnyddio rwan ond bydd hyn yn newid yn 2015

Mae yna gynnydd wedi bod yn nifer o bobl sy'n cefnogi y ddeddfwriaeth newydd ynglŷn â rhoi organau yng Nghymru, yn ôl arolwg diweddar.

Fe gafodd ychydig yn fwy na 1,000 o bobl led led Cymru eu holi ar gyfer yr arolwg blynyddol.

Bydd y drefn newydd yn dod i rym ar Ragfyr 2015.

O dan y system newydd bydd pawb yn cael eu hystyried yn fodlon i roi eu horganau os nad ydynt wedi nodi nad ydyn nhw am wneud hynny.

Roedd yr arolwg yn holi pobl a oeddent o blaid, neu yn erbyn, newid i'r system rhoi organau, neu a oedd angen rhagor o wybodaeth arnynt cyn gwneud penderfyniad.

Gwelwyd cynnydd sylweddol yng nghyfran y rhai oedd o blaid, o 49% yn 2012 i 61% yn 2013.

Syrthiodd y gyfran yn erbyn o 22% yn 2012 i 17% yn 2013.

Cefnogaeth

Bu gostyngiad hefyd yng nghanran y rhai oedd angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, o 21% yn 2012 i 16% yn 2013.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: "Mae'n wych gweld bod y gefnogaeth i'r system feddal o optio allan wedi cynyddu eto fyth.

"Daw'r ddeddf newydd i rym ar 1 Rhagfyr 2015. Ein gwaith ni yw sicrhau bod aelodau'r cyhoedd yn deall y newidiadau hyn yn llwyr a beth fydd eu dewisiadau sydd ganddynt.

"Er mwyn mesur ein llwyddiant o ran codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, mae angen gwybodaeth gyson arnom am agweddau a gwybodaeth y cyhoedd. Felly, byddwn yn parhau i gynnal yr arolygon hyn, sy'n cynrychioli barn pobl Cymru, a defnyddio'r canlyniadau i lywio'r modd y byddwn yn mynd ati i gyfathrebu."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.