Bwrdd Iechyd Hywel Dda am ganslo llawdriniaethau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynigion y bwrdd iechyd yn cynnwys adolygu'r rhestrau aros orthopedig, cynyddu nifer y llawdriniaethau dydd ac edrych ar driniaeth amgen, allai olygu osgoi llawdriniaeth.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi cynlluniau i ganslo rhai llawdriniaethau orthopedig yn y pedwar prif ysbyty dros y gaeaf.

Mae undeb Unsain yn honni bydd rhai triniaethau orthopedig sy'n cael eu trefnu o flaen llaw yn cael eu gohirio yn ysbytai Tywysog Philip, Glangwili, Bronglais a Llwynhelyg tan fis Ebrill 2014.

Byddai hyn yn cynnwys llawdriniaethau i osod pen-glin neu glun newydd, er enghraifft.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwadu bod unrhyw benderfyniad terfynol wedi ei wneud ac y bydd trafodaethau'n cael eu cynnal cyn i hynny ddigwydd.

'Anghynaladwy'

Daw'r newyddion am y cynlluniau wrth i'r bwrdd iechyd geisio gwneud arbedion ariannol sylweddol, ac wrth i ofynion gofal iechyd hefyd gynyddu dros fisoedd y gaeaf.

Dywedodd Dr Phil Kloer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Clinigol y bwrdd:

"Yn y blynyddoedd diwethaf, bu gormod o lawdriniaethau'n cael eu canslo ar y funud olaf oherwydd derbyniadau brys. Yn ystod gaeafau blaenorol, cawsom hyd at 160 o welyau ychwanegol a oedd yn aml yn cael eu rheoli gan staff dros dro. Nid yw hyn yn sefyllfa y gallwn ei chynnal eleni.

"Hoffem sicrhau cleifion os oes ganddynt angen clinigol brys y byddant yn cael eu gweld, a bydd gweithdrefnau argyfwng a chanser, y mwyafrif helaeth o lawdriniaethau orthopedig dydd a gweithdrefnau dewisol eraill hefyd yn parhau."

Mae cynigion y bwrdd iechyd yn cynnwys adolygu'r rhestrau aros orthopedig, cynyddu nifer y llawdriniaethau dydd ac edrych ar driniaeth amgen, allai olygu osgoi llawdriniaeth.

Dim ond llawdriniaethau brys fydd yn digwydd yn ysbytai'r bwrdd yn ystod y pythefnos sy'n cynnwys y Nadolig.

"Bydd y camau arfaethedig hyn yn helpu i sicrhau gwasanaethau mwy diogel ar gyfer pob claf dros gyfnod y gaeaf a sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cyflawni ei ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu gofal diogel i gleifion ac yn bodloni safonau ansawdd cenedlaethol," meddai Dr Kloer.

Beirniadu

Mae undeb Unsain wedi beirniadu'r cynlluniau'n chwyrn, ac meddai eu cadeirydd lleol, Wendy Evans:

"Mae'r Bwrdd Iechyd eisoes â rhai cleifion sy'n aros dros 15 mis am lawdriniaeth orthopedig. Bydd hyn yn amlwg yn ychwanegu o leia' bump neu chwe mis arall i'r amser aros, gan achosi mwy o bryder ac efallai rhagor o gymhlethdodau o ran cyflwr y cleifion.

Mae'r undeb yn pryderu am effaith y cynlluniau ar wasanaethau yn yr ardal yn y tymor hir, ac maent wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn galw arno i ymyrryd.

Yn ôl trefnydd rhanbarthol Unsain, Jeff Baker: "Dyma enghraifft arall o'r Bwrdd Iechyd yn gwneud penderfyniadau ar newidiadau i wasanaethau heb ymgynghori'n iawn gyda staff na'r gymuned. Mae ein llythyr i'r gweinidog yn galw arno i ymyrryd i atal y cynnig brys a niweidiol hwn."

'Dim penderfyniad'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi derbyn sicrwydd gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ei fod, ar hyn o bryd, ond yn ystyried yr opsiynau er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn gallu ymateb i'r galw ar wasanaethau gofal brys y gaeaf hwn.

"Mae un opsiwn yn ymwneud â chynnig i aildrefnu rhai llawdriniaethau sydd wedi eu cynllunio, fel bod ganddo'r gallu i leihau'r gofid sy'n cael ei achosi drwy ganslo llawdriniaethau yn y munud olaf.

"Rydym wedi derbyn sicrwydd y bydd holl lawdriniaethau brys, dydd a chanser yn parhau.

"Bydd y bwrdd iechyd yn ystyried yr opsiwn arfaethedig yma yn ofalus ac yn ei drafod yn eang gyda staff a rhanddeiliaid cyn bydd unrhyw benderfyniad terfynol yn cael ei wneud."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol