Rygbi 13: 'Ail danio'r dychymyg'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Iestyn Harris yn credu y gall llwyddiant i Gymru yng Nghwpan Rygbi 13 y Byd eleni roi hwb enfawr i'r gamp

Efallai nad yw Cwpan Rygbi 13 y Byd yn denu'r un sylw a chwpan yr undeb, ond gyda'r gystadleuaeth yn paratoi i danio yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn, mae hyfforddwr Cymru yn credu y gall Cwpan eleni danio'r dychymyg.

Llwyddodd Cymru i gyrraedd y rownd gynderfynol yng Nghwpan Rygbi 13 y Byd yn 1995, ond er gwaethaf peth diddordeb ar y pryd, dyw'r gêm yn dal heb ennill ei lle fel un o brif gampau Cymru.

Mae Iestyn Harris yn credu y gall hynny newid wrth baratoi ei dîm ar gyfer eu gêm agoriadol yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm y Mileniwm.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru dywedodd Harris: "Ry'n ni'n teimlo'n gyffrous dros ben - mae cael tîm cenedlaethol rygbi 13 Cymru yn chwarae gêm yn Stadiwm y Mileniwm yn bwysig iawn i ni."

Annisgwyl

Ond mae'r dasg fydd yn wynebu Cymru yn eu gêm gyntaf yn ymddangos yn llawer anoddach yn dilyn canlyniad annisgwyl dros y penwythnos.

Roedd yr Eidal - sy'n 13 ar restr detholion y gystadleuaeth - yn wynebu Lloegr sy'n drydydd yn Salford, a'r Eidalwyr aeth â hi gyda gôl adlam yn y funud olaf i ennill 16-15.

"Roedden ni'n gwybod am safon yr Eidalwyr ac yn gwybod y byddai'n dasg enfawr yn ein gêm gyntaf," meddai Harris, "ac mae'r canlyniad yn erbyn Lloegr wedi cadarnhau hynny.

"Ein cryfder ni yw ein cysondeb yn enwedig ers 2009. Dim ond pedwar o'r chwaraewyr yn ein carfan ni sydd heb ennill cap o'r blaen, ond mae'r Eidalwyr yn llawn chwaraewyr o'r NRL (hemisffer y de) sydd efallai heb fod gyda'i gilydd ers llawer.

"Ein nod ni yw gwella'n gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn ac erbyn Cwpan Rygbi 13 y Byd yn 2017 rwy'n gobeithio y byddwn ni â gobaith gwirioneddol o ennill.

"Gobeithio bydd y cysondeb yna yn rhoi'r fantais i ni yn erbyn Yr Eidal ddydd Sadwrn."

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd dwy o gemau Cwpan y Byd 2013 yn cael eu cynnal yn Wrecsam

Ail danio'r diddordeb

Yn dilyn llwyddiannau Cymru yn y gorffennol, daeth mwy o ddiddordeb yn y gamp yng Nghymru gyda sefydlu timau'r Crusaders yn y gogledd a'r Scorpions yn y de.

Ar ôl un tymor llwyddiannus yn y Super League, disgyn o'r brif adran oedd hanes y Crusaders y tymor canlynol. Ond maen nhw wedi ennill dyrchafiad yn ôl i'r bencampwriaeth yn y tymor aeth heibio.

Mae Harris yn credu y gall cystadleuaeth dda i Gymru ail danio'r diddordeb.

"Roeddwn i'n aelod o dîm Cymru aeth i'r rownd gynderfynol yn 1995 ac roedd pawb yn credu bryd hynny y byddai'n creu mwy o gyffro.

"Am ryw reswm wnaeth hynny ddim digwydd i'r graddau yr oedd pawb wedi gobeithio, ond y tro hwn, gyda'r gystadleuaeth ar y stepen drws, rwy'n credu bydd pethau'n wahanol.

"Os fydd Cymru'n gwneud cystal ag ydw i'n ei ddisgwyl, a nifer o gemau'n cael eu cynnal yng Nghymru, rwy'n siŵr y bydd pobl yn dangos diddordeb yn y gêm."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd seremoni agoriadol a dwy gêm gyntaf y gystadleuaeth ddydd Sadwrn yn Stadiwm y Mileniwm

'Denu chwaraewyr'

Yn ddiweddar mae cefnwr Lloegr Sam Tomkins wedi dweud y byddai'n hoffi gweld tîm Prydain yn dychwelyd i'r llwyfan rhyngwladol yn y gamp. Mae Harris yn cytuno ac yn credu y gallai hynny fod o gymorth i Gymru.

"Mae chwaraewyr am gystadlu yn erbyn goreuon yr NRL a hemisffer y de, ac mae ambell un sy'n gymwys i chwarae i Gymru yn dewis peidio er mwyn cael y cyfle i herio Awstralia a Seland Newydd.

"Pe bai tîm GB yn dychwelyd ac yn chwarae bob pedair blynedd rhwng y cwpanau byd, fe fyddwn i'n medru denu chwaraewyr i chwarae dros Gymru gan wybod y bydden nhw hefyd yn cael y cyfle i wynebu'r goreuon dros Brydain.

"Mae gen i bedwar neu bump o garfan bresennol Cymru sy'n ddigon da yn fy marn i i chwarae dros Brydain hefyd. Os fyddwn ni'n cyrraedd yr wyth olaf neu well y tro hwn, gobeithio y cawn nhw'r cyfle i ddangos eu gallu."

Bydd seremoni agoriadol Cwpan Rygbi 13 y Byd yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn, Hydref 26 gyda dwy gêm i ddilyn: Lloegr yn erbyn Awstralia am 2pm ac yna Cymru yn erbyn Yr Eidal am 4pm.

Fe fydd Cymru hefyd yn herio Ynysoedd Cook a'r Unol Daleithiau yn y gemau grŵp gyda'r ddau dîm uchaf ymhob grŵp yn mynd ymlaen i rownd yr wyth olaf.

Bydd y gêm yn erbyn yr Unol Daleithiau'n cael ei chynnal yn Wrecsam ac os fydd Cymru'n ennill eu grŵp, yn Wrecsam hefyd y bydd eu gêm nhw yn rownd yr wyth olaf. Fe fydd y gêm yn erbyn Ynysoedd Cook ar y Gnoll yng Nghastell-nedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol