Rhybudd am lifogydd posib wedi glaw trwm

  • Cyhoeddwyd

Mae tîm o beirianwyr wedi gorfod symud tunnelli o dywod er mwyn atal pentre' ym Mhenrhyn Gŵyr rhag cael ei gau ffwrdd gan lifogydd.

Roedd y tywod wedi chwythu oddi ar y traeth yn Oxwich, gan atal nant rhag llifo trwy wlypdir.

Wrth i'r nant lenwi, roedd perygl y gallai achosi llifogydd yn y pentre'.

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn amcangyfri' y gallai'r gwaith gymryd rai oriau.

Yn y cyfamser, mae yna rybudd am lifogydd posib mewn afonydd ar draws de, gorllewin a chanolbarth Cymru wedi glaw trwm nos Lun.

Roedd CNC wedi cyhoeddi 13 rhybudd ar gyfer afonydd, o Afon Gwy yn Sir Fynwy i Afon Tywi yn Sir Gaerfyrddin.

Daeth adroddiadau o ddŵr wyneb yn gorlifo yn Nyfnant, Abertawe, ac yn Sir Benfro dros nos.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am fwy o law trwm yn y de a'r gorllewin ddydd Mawrth.

Yn ôl Adran Dywydd y BBC, gallai rhagor o law yn ystod y bore arwain at lifogydd mewn rhai ardaloedd yn ne Cymru, ond roedd disgwyl cawodydd ysgafnach yn ystod y prynhawn.

Gallai rhagor o law trwm ddydd Iau gynyddu'r perygl am lifogydd unwaith eto, gyda rhybudd cynnar mewn grym ar gyfer de a gorllewin Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol