Rhybudd i gymryd gofal ar y mynyddoedd

Timau Achub Mynydd Image copyright North wales police
Image caption Mae timau achub mynydd wedi cael eu galw allan yn ddiweddar oherwydd ei bod yn tywyllu'n gynt

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi rhybudd i bobl sydd am fentro i'r mynyddoedd dros yr wythnosau nesaf.

Wrth i wyliau hanner tymor nesáu, mae cynllun Mynydda Diogel yn atgoffa cerddwyr i gymryd gofal yn dilyn cyfnod o ddamweiniau yn ddiweddar.

Fe fydd y clociau'n mynd yn ôl awr ar ddydd Sul, Hydref 27, ond mae'r rhybudd yn nodi bod y dyddiau eisoes wedi byrhau a bod angen cario golau bob tro.

'Tywyllu'n gynharach'

Yn ôl Dewi Davies, Uwch Warden y Parc Cenedlaethol: "Diffyg paratoi yw'r rheswm am y rhan fwyaf o alwadau i dimau achub yr adeg hon o'r flwyddyn.

"Dydy cerddwyr ddim wedi ystyried hyd eu taith cyn cychwyn a heb ystyried ei bod hi'n tywyllu'n gynharach o lawer y dyddiau hyn.

"Does ganddyn nhw ddim fflach lamp neu dydy eu fflach lamp ddim yn gweithio a dydy dibynnu ar ffôn symudol ddim yn syniad call chwaith."

Cyn mentro i'r mynyddoedd dros yr wythnosau nesaf, mae gan Mynydda Diogel bum neges bwysig i gerddwyr:

  • Paratowch yn ofalus - mynnwch fod gennych yr offer cywir. Bydd angen map a chwmpawd, bwyd a diod, chwiban, cymorth cyntaf a ffôn symudol â batri llawn a chofiwch fflach lamp a batris i honno;
  • Cynlluniwch eich taith - cyn dechrau, byddwch angen gwybod i ble fyddwch chi'n mynd. Ceisiwch ddarganfod pa mor hir ddylai'r daith gymryd i'w cherdded a phryd mae hi'n tywyllu;
  • Edrychwch ar ragolygon tywydd mynydd lleol cyn i chi ddechrau ar eich taith a byddwch yn barod i droi yn ôl os yw'r tywydd yn gwaethygu;
  • Gwisgwch yn addas. Bydd angen esgidiau cerdded cryf arnoch, sawl haen o ddillad gan gynnwys rhai cynnes, menig, het, a siaced a throwsus sy'n dal dŵr;
  • Byddwch yn ymwybodol o'ch gallu - er bod modd mwynhau cerdded yn y mynyddoedd, gall fod yn waith caled, hyd yn oed ar ddiwrnod braf o Hydref. Byddwch yn ymwybodol o'r hyn yr ydych am ei wneud a chynlluniwch eich taith yn ôl ffitrwydd a phrofiad y grŵp, nid fel unigolyn.

Mae partneriaeth Mynydda Diogel yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, Tîm Achub Mynydd Llanberis, Cyngor Mynydda Prydeinig, Plas y Brenin (y Ganolfan Fynydd Genedlaethol), Sgwadron 22 yr Awyrlu Brenhinol a Hyfforddiant Arweinydd mynydd Cymru.

Straeon perthnasol