Rygbi: Timau Cymru'n cefnogi cwpan newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ai dyma ddiwedd Cwpan Heineken?

Mae pedwar rhanbarth rygbi Cymru wedi cefnogi cynllun clybiau Ffrainc a Lloegr i sefydlu cystadleuaeth Ewropeaidd newydd y flwyddyn nesaf.

Cyhoeddodd y Gleision, y Scarlets, y Dreigiau a'r Gweilch y newyddion drwy ddatganiad gan Regional Rugby Wales (RRW), sef corff sy'n cynrychioli buddiannau'r rhanbarthau.

Dywedodd RRW fod manylion ar gyfer y cystadlaethau angen cael eu cadarnhau ond bod erbyn hyn "manteision amlwg i'r cystadlaethau newydd".

Mae'r BBC wedi gofyn i Undeb Rygbi Cymru am ymateb.

Mae timau gorau Ewrop yn chwarae yng Nghwpan Heineken ar hyn o bryd gydag ail gwpan i dimau sydd ddim wedi cyrraedd y safon uchaf, sef Cwpan Amlin.

Cyhoeddodd clybiau Lloegr sy'n chwarae yn Uwch Gynghrair Aviva a'r clybiau Ffrengig sy'n chwarae yn Top 14 ym mis Gorffennaf 2012 eu bod yn bwriadu gadael y ddwy gystadleuaeth.

Eu barn nhw oedd bod trefnwyr Cwpan Heineken ddim yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd masnachu a bod clybiau'r gwledydd Celtaidd yn cael manteision o'i gymharu â chlybiau Saesnig a Ffrengig.

Roedden nhw hefyd yn dweud nad oedd arian y gystadleuaeth yn cael ei rannu'n deg.

Gwraidd yr anghydfod yw'r ffaith bod tri thîm o Gymru, pedwar o Iwerddon a dau yr un o'r Alban a'r Eidal yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y gystadleuaeth beth bynnag sy'n digwydd yn y cynghreiriau unigol.

Golygai hyn bod tim sy'n gorffen yn olaf yn y Pro12 yn aml yn cael chwarae yng Nghwpan Heineken ond bod timau sy'n gorffen yn seithfed yn yr Aviva ddim.

Mae'r datganiad gan RRW yn dweud: "Mae RRW ar ran y pedwar rhanbarth Cymreig yn datgan ei gefnogaeth lawn i'r Gystadleuaeth Cwpan Pencampwyr Rygbi arfaethedig.

"Er bod rhai manylion i'w cadarnhau mae'n amlwg bellach bod nifer o fanteision amlwg i'r cystadlaethau newydd mewn cydraddoldeb llywodraethu, fformat, cymwysterau a dosbarthiad ar draws y clybiau unigol sy'n cymryd rhan.

"O ganlyniad, mae RRW yn edrych ymlaen at weithio gydag Undeb Rygbi Cymru i gefnogi eu hymdrechion ac ymgysylltu'n gadarnhaol wrth ymdrechu i sicrhau bod ein timau yn cymryd rhan mewn cystadlaethau Ewropeaidd cryf a gwerthfawr y tymor nesaf."

Straeon perthnasol