Plymouth 0-0 Casnewydd

  • Cyhoeddwyd

Y peth mwyaf difyr a ddigwyddodd yn ystod y gêm hon oedd oedi o 10 munud wedi i un o'r llifoleuadau ddiffodd yn ystod yr ail hanner.

Stopiwyd y chwarae tra bod y golau'n cael ei drwsio.

Roedd hi'n arllwys y glaw wrth i Ryan Jackson (Casnewydd) a Lewis Alessandra (Plymouth) fethu gyda'u hergydion am y gôl.

Mae'r canlyniad yn golygu bod Casnewydd wedi colli ond unwaith yn eu chwe gêm ddiwethaf.

Dywedodd rheolwr Casnewydd, Justin Edinburgh: "Rydym ni wrth ein boddau gyda phwynt eto ... Roedd yn berfformiad solet yn hytrach nac ysblennydd.

"Rydym wedi dod i glwb mawr ... ac roeddem ni'n haeddu'r pwynt, ond dwi ddim yn meddwl y gwnaethon ni ddigon i ennill y gêm.

"Rwy'n teimlo y gallen ni fod wedi chwarae ymlaen (pan oedd y golau wedi diffodd) ond dyna oedd penderfyniad y dyfarnwr.

"Roedden nhw (Plymouth) yn bendant fod y goleuadau'n mynd i ddod nôl 'mlaen."