Dim cytundeb para-nofio i Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ellie Simmonds ymhlith yr athletwyr sydd wedi ennill medalau Olympaidd ar ôl ymarfer yn Abertawe

Ni fydd pwll nofio Abertawe'n cael ei ddefnyddio gan athletwyr para-nofio Prydain o hyn ymlaen.

Yn dilyn adolygiad o strwythur perfformio lefel uchaf y gymdeithas para-nofio o'u canolfannau yn Abertawe a Manceinion, fe wnaed y penderfyniad i beidio adnewyddu cytundeb Abertawe.

Bydd canolfan Manceinion nawr yn cael ei hadnabod fel y Ganolfan Berfformio Genedlaethol wrth i'r prif hyfforddwr newydd, Rob Greenwood, ddechrau ei swydd newydd yr wythnos hon.

Dywedodd cyfarwyddwr perfformio para-nofio Prydain Chris Furber: "Roedd yr adolygiad er mwyn i ni sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaethau cefnogaeth gorau i'n hathletwyr.

"Wrth symud ymlaen tuag at Rio (Gemau Paralympaidd 2016) fe wnaethon ni benderfynu y byddai'n well cael un ganolfan genedlaethol.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda Nofio Cymru o ran y gefnogaeth y mae'r athletwyr yn ei dderbyn yng Nghymru a sut y gallwn gefnogi eu rhaglenni talent yno."

Mae'r cyhoeddiad yn cael ei weld fel ergyd fawr i'r gamp yng Nghymru, ac i Abertawe.

Yn y gorffennol mae enillwyr medalau Olympaidd fel David Roberts ac Ellie Simmonds wedi defnyddio adnoddau Abertawe i ymarfer a hyfforddi cyn y Gemau Paralympaidd yn Beijing 2008 a Llundain 2012.

Siomedig

Dywedodd llefarydd ar ran Chwaraeon Cymru: "Rydym yn siomedig iawn nad yw'r buddsoddiad presennol yn Abertawe gan Nofio Anabledd Prydain yn cael ei adnewyddu, yn enwedig gan fod perfformiadau nofwyr anabledd yn Abertawe dros gyfnod o flynyddoedd wedi bod yn neilltuol.

"Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar sicrhau bod nofwyr talentog o Gymru yn gallu cyrraedd eu potensial a chael hyfforddiant a chefnogaeth o'r radd flaenaf.

"Byddwn yn trafod sut y gall Nofio Cymru a Nofio Prydain gyrraedd y nod yma gan ddefnyddio ein buddsoddiad a'n hadnoddau ni."

Dywedodd cadeirydd Pwll Nofio Cenedlaethol Abertawe, Anne Ellis: "Rwy'n siomedig iawn gyda'r penderfyniad yn enwedig gan fod 38 o fedalau - 18 ohonynt yn aur - wedi cael eu hennill yn y prif bencampwriaethau gan nofwyr paralympaidd oedd yn defnyddio Abertawe.

"Pe bai pwll Abertawe yn wlad, fe fyddai wedi bod yn 39ain ar restr medalau Gemau Paralympaidd Llundain. Rwy'n amau os fyddai unrhyw adnodd arall wedi gallu ymffrostio'r fath lwyddiant."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol