Rhoi cynllun pentre' gwyliau o'r neilltu

  • Cyhoeddwyd
The proposed Llandeilo developmentFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cynlluniau gwreiddiol eu disgrifio fel rhai "di-ddychymyg"

Mae cynllun i godi pentref gwyliau ger Llandeilo wedi cael ei roi o'r neilltu am y tro ond heb gael ei ddiystyru'n llwyr.

Bwriad cwmni datblygu Maxhard, gyda chefnogaeth ariannol cwmni o China, yw codi gwesty, 10 o siopau a llety moethus gyda'r nod o ddenu 20,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Mae Maxhard wedi gorfod ailfeddwl eu cynlluniau ar gyfer pentre' ymwelwyr ar ôl i adroddiad annibynnol ddweud bod y cynllun yn "anaddas".

Lleoliad y datblygiad yw Neuadd Pantglas sy'n edrych dros Ddyffryn Tywi.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Maxhard eu bod yn ymateb i bryderon, yn bennaf rhai perchnogion cabanau gwyliau eraill gerllaw.

Mae Comisiwn Dylunio Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru 10 mlynedd yn ôl, wedi dweud bod y cynlluniau gwreiddiol yn "anghymesur a diddychymyg".

Erbyn hyn, mae'r cwmni'n ystyried cynllun peilot arall fyddai dipyn llai na'r cynllun gwreiddiol, ond maen nhw'n pwysleisio nad ydyn nhw wedi gwneud penderfyniad terfynol.