Marwolaeth ddim yn llofruddiaeth

  • Cyhoeddwyd

Yn dilyn archwiliad post mortem mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bellach nad yw marwolaeth menyw oedrannus yn Neganwy yn cael ei drin fel achos o lofruddiaeth.

Cafwyd hyd i'r corff pan gafodd yr heddlu eu galw i eiddo ym Mhenlan, Deganwy, am 6:45pm nos Fercher.

Fe gafodd dyn 63 oed ei arestio ar amheuaeth o lofruddio'r fenyw, ond mae o bellach wedi cael ei rhyddhau.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu o'r digwyddiad.

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Steve Williams: "Rydym wedi cynnal arolwg o'r arestiad ac rydym yn fodlon mai dyna oedd y peth cywir i wneud yn seiliedig ar yr amgylchiadau ddaeth i'r amlwg ar y pryd."