HS2: Arian ychwanegol yn dod i Gymru

  • Cyhoeddwyd
HS2 graphicFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Trysorlys yn dweud y bydd cynllun HS2 o fudd i'r Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd.

Mae'r Trysorlys wedi cadarnhau y bydd Cymru'n derbyn degau o filiynau o bunnoedd o gyllid ychwanegol o ganlyniad i gynllun rheilffordd HS2.

Ond dydy'r £35m sydd wedi ei addo ar gyfer y flwyddyn honno ddim wedi ei warantu trwy gydol y cynllun, ac yn ei ddatganiad, mae'r Trysorlys yn awgrymu y gallai'r fformiwla gyllido newid yn y dyfodol.

Yn ôl gweinidogion Llywodraeth y DU, bydd cynllun HS2 o fudd i'r DU yn ei chyfanrwydd, ac felly ddylai'r gwledydd datganoledig ddim cael y taliadau ychwanegol sydd fel arfer yn ddyledus yn sgîl cynlluniau trafnidiaeth yn Lloegr.

Bydd y dosraniad ar gyfer 2015 yn rhoi pwysau ar y Trysorlys i gynnal y taliadau gydol y degawd nesaf, ac fe allai hynny olygu hyd at £2 biliwn ar gyfer y gyllideb Gymreig.

Ond mae gan y Canghellor ddisgresiwn i newid y fformiwla gyllido, sy'n golygu y gallai'r trefniant gael ei newid yn y dyfodol i eithrio taliadau ychwanegol ar gyfer Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran y Trysorlys: "Yn y rownd wariant ym mis Mehefin, derbyniodd Llywodraeth Cymru ddosraniad cyfalaf o £84.5m. Roedd hyn yn seiliedig ar gynnydd o £2 biliwn yng nghyfanswm cyllideb gyfalaf yr Adran Drafnidiaeth.

"Cafodd hyn ei gyfrifo trwy fformiwla Barnett gan ddefnyddio'r fframwaith a osodwyd yn Adolygiad Gwariant 2010, sef bod 73.1% o'r newidiadau yng ngwariant yr Adran Drafnidiaeth yn golygu taliadau canlyniadol Barnett ar gyfer Llywodraeth Cymru.

"Mae disgwyl y bydd y fformiwla'n cael ei diweddaru yn yr Adolygiad Gwariant llawn nesaf, sy'n arferol, a bydd yn adlewyrchu'r wybodaeth ddiweddaraf ar wariant adrannol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn falch fod y sefyllfa bellach yn eglur."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol