Yr aros bron ar ben

Seland Newydd yn codi'r cwpan yn 2008 Image copyright Getty Images
Image caption Seland Newydd yn codi'r cwpan yn 2008

Fe fydd sylw'r byd rygbi 13 ar Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn ar gyfer seremoni, a dwy gêm, agoriadol Cwpan y Byd 2013.

Mae Cymru yn un o'r gwledydd sy'n cynnal y gystadleuaeth ar y cyd eleni.

Ymhlith y perfformwyr yn y seremoni agoriadol am 1:20pm ddydd Sadwrn fydd y delynores fyd enwog Catrin Finch.

Llysgennad Cwpan Rygbi 13 y Byd 2013 yw cyn gefnwr Cymru Gareth Thomas, ac fe fydd yn ymuno â 50 o ddawnswyr proffesiynol fel rhan o'r seremoni.

Mae dawns yn chwarae rhan amlwg ar y diwrnod ac fe fydd rhai o gyn-gystadleuwyr rhagen Strictly Come Dancing yn ymddangos, gan gynnwys y cyflwynydd Gethin Jones.

Fe fydd y cyfan yn damaid i aros pryd i gefnogwyr y gamp, ac am 2:30pm fe ddaw gêm agoriadol y gystadleuaeth rhwng dau o'r ffefrynnau - Lloegr ac Awstralia.

Bydd gêm agoriadol Cymru yn erbyn yr Eidal yn dilyn am 4:30pm.

'Digwyddiad nodedig arall'

Un fydd yn bresennol yw'r Prif Weinidog Carwyn Jones, a dywedodd: "Rwy'n falch iawn o gael chwarae rhan yn y seremoni agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm - dyma'r unig bryd y bydd pob un o'r 14 o wledydd sy'n cymryd rhan yn uno yn ystod Cwpan y Byd.

"Bydd y ddwy gêm yn Stadiwm y Mileniwm yn ddigwyddiad nodedig arall i Gymru yn ystod y twrnament hwn.

"Bydd gemau hefyd yn digwydd mewn lleoliadau eraill yng Nghymru, gan sicrhau bod manteision y digwyddiadau i'w gweld ledled y wlad.

"Bydd Cwpan y Byd yn gyfle i ni gyd weithio gyda'n cymunedau lleol, a bydd gobeithio yn annog pobl o bob oedran a gallu i chwarae'r gamp.

Mae'r digwyddiad yn un arall mewn cyfnod prysur dros ben i Gaerdydd gan fod Gŵyl Womex hefyd yn cael ei chynnal yn y brifddinas ar hyn o bryd.

Cynhaliwyd cystadleuaeth 2008 yn Awstralia, ac fe'i cynhaliwyd yn y DU yn 2000.