Apêl heddlu wedi ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhyw yn Nhredegar brynhawn Llun.

Roedd merch 16 oed yn cerdded heibio clwb golff ym Mharc Bryn Bach rhwng 1:30pm a 4pm gyda chyfaill pan ddaeth dyn tuag ati ar gefn beic, ymosod arni cyn reidio i ffwrdd.

Dywedodd Heddlu Gwent fod y dyn yn ei 30au gydag aeliau du amlwg iawn. Roedd ganddo fath o sgarff gyda phatrwm tebyg i guddliw milwrol arno (camouflage) dros hanner isaf ei wyneb a het ddu am ei ben, ond roedd dal modd gweld ei aeliau.

Roedd hefyd yn gwisgo cot law ddu, trowsus ac esgidiau du.

Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio 101 gan nodi'r cyfeirnod 317 21/10/13.