Herio peidio ag erlyn cyn blismon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Michael O'Brien a dau ddyn arall eu carcharu ar gam cyn i lys wrthdroi'r euogfarnau

Mae dyn gafodd ei garcharu ar gam am lofruddiaeth wedi mynd i'r Uchel Lys i herio penderfyniad i beidio â chyhuddo cyn blismon o ddweud celwydd dan lw ac o gynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Treuliodd Michael O'Brien a dau ddyn arall, Darren Hall ac Ellis Sherwood, 11 mlynedd yn y carchar wedi i lys eu cael yn euog o lofruddio Phillip Saunders yng Nghaerdydd.

Cafodd Tri Caerdydd eu carcharu yn 1988 cyn i Lys Apêl wrthdroi'r euogfarnau yn 1999.

Mae Mr O'Brien wedi gwneud cais am adolygiad barnwrol o benderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron nad oedd digon o dystiolaeth i erlyn y cyn Dditectif Arolygydd Stuart Lewis.

Yr Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Thomas, a Mr Ustus Irwin sy' yn yr Uchel Lys.

Dywedodd yr Arglwydd Thomas wrth Heather Williams QC sy'n cynrychioli Mr O'Brien: "Y prif fater sy'n rhaid i ni ystyried yw a oedd penderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron yn un na fyddai erlynydd rhesymol wedi ei wneud."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Phillip Saunders yn yr ysbyty bum niwrnod wedi ymosodiad arno yn 1987

Mae Ms Williams yn dadlau fod penderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron yn wrthnysig am nad oedd wedi ystyried materion perthnasol ac wedi defnyddio proses casglu gwybodaeth oedd yn wallus.

Gorchmynnodd yr Arglwydd Thomas y gallai'r cyfryngau adrodd y ffaith bod Mr O'Brien yn gwneud cais i'r llys ond na ddylid cyhoeddi manylion yr achos.

Bu farw Mr Saunders yn yr ysbyty bum niwrnod ar ôl ymosodiad arno ger ei gartref yn Nhreganna, Caerdydd, yn Hydref 1987.

Roedd yn dychwelyd adref ar ôl bod yn gweithio mewn stondin bapur newydd yng ngorsaf bysiau Caerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol