Carafanau: £5,000 o ddirwy i ddau o Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Ynys Môn
Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth cynllunio: 'Daeth yr erlyniad ar ôl trafodaethau hir wrth i ni geisio datrys y broblem mewn ffordd gyfeillgar.'

Mae cwpl o Fôn oedd yn rhedeg safle carafanau teithiol heb ganiatâd cynllunio wedi cael dirwy.

Cafodd Stanley Clarke ac Eleanor Clarke o Fedw Uchaf, Dulas, ddirwy o £5,000 a gorchymyn i dalu dros £1,000 o gostau.

Yn Llys Ynadon Caergybi plediodd y ddau'n euog i gyhuddiad o beidio â chydymffurfio â rhybudd gorfodaeth cynllunio.

Daeth y mater i sylw gwasanaeth cynllunio'r cyngor sir yn gyntaf ar Orffennaf 26, 2010 ar ôl derbyn cwyn mewn perthynas â'r defnydd o'r tir heb awdurdod.

Gwrthod

Wedyn cafodd cais cynllunio ar gyfer newid defnydd tir i ganiatáu lleoli hyd at 30 o garafanau teithiol yno ei wrthod ar Chwefror 16, 2012.

Cafodd apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio hefyd ei gwrthod ar Ionawr 15, 2013.

O ganlyniad, cafodd rhybudd gorfodi cynllunio ei gyflwyno ar Chwefror 19, 2013, yn gorchymyn y ddau fel perchnogion y safle rhag defnyddio'r tir fel safle carafanau teithiol.

Nid oedd apêl a dylai'r ddau fod wedi rhoi'r gorau i fasnachu ar Orffennaf 1, 2013.

'Trafodaethau hir'

Dywedodd Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Môn, Jim Woodcock: "Daeth yr erlyniad ar ôl trafodaethau hir wrth i ni geisio datrys y broblem mewn ffordd gyfeillgar.

"Yn y pen draw, roeddem yn aflwyddiannus a doedd gan y cyngor sir ddim dewis ond erlyn.

"Mewn sefyllfaoedd o'r math yma, achos cyfreithiol yw'r cam ofal fel rheol ond fel cyngor sir rhaid i ni ddiogelu'r amgylchedd lleol drwy erlyn y rhai sy'n ceisio torri'r rheolau caniatâd cynllunio."