Diswyddo Mike Phillips

  • Cyhoeddwyd
Mike PhillipsFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cytundeb Mike Phillips i fod i bara tan Fehefin 2014

Mae adran chwaraeon y BBC ar ddeall bod cytundeb mewnwr Cymru Mike Phillips wedi cael ei ddiddymu gan ei glwb Bayonne yn dilyn honiad iddo fynd i gyfarfod hyfforddi o dan ddylanwad alcohol.

Bu Phillips yn cyfarfod gyda swyddogion y clwb dros y penwythnos, ac fe gafodd wybod y bydd ei gytundeb yn cael ei ddirwyn i ben.

Fe fydd y chwaraewr 31 oed yn derbyn cadarnhad trwy lythyr ddydd Llun.

Ymunodd Phillips â Bayonne o'r Gweilch yn 2011, ac roedd ei gytundeb gyda'r clwb o Ffrainc i fod i redeg gan Fehefin 2014.

Ymddangosodd Phillips gerbron bwrdd y clwb ddydd Mawrth i ateb honiadau iddo gyrraedd am sesiwn dadansoddi fideo o dan ddylanwad alcohol.

Roedd dau chwaraewr arall - Dwayne Haare a Stephen Brett - yn wynebu'r un honiad, ond Phillips oedd yr unig un o'r tri i gael ei wahardd.

Nos Iau fe ymddiheurodd Phillips i gefnogwyr Bayonne ar ei wefan Twitter.

Cafodd Phillips ei wahardd gan Bayonne am gamymddwyn oddi ar y cae yn flaenorol, ac fe gafodd waharddiad gan Gymru yn 2011 yn dilyn digwyddiad yng nghanol Caerdydd.

Nid yw clwb Bayonne eto wedi cadarnhau ymadawiad Phillips.