51% wedi dioddef oherwydd cythraul gyrru

  • Cyhoeddwyd
Traffig
Disgrifiad o’r llun,
Gyrru yn rhy agos a gwrthod symud o'r lôn ganol yw rhai o'r rhesymau am yrru bygythiol

Mae dros hanner o yrwyr yng Nghymru wedi dioddef oherwydd cythraul gyrru (road rage), yn ôl arolwg newydd.

Dywedodd 51% o'r 750 o bobl gafodd eu holi ar gyfer rhaglen Week In Week Out y BBC, eu bod nhw wedi profi ymddygiad digywilydd neu ymosodol gan yrwyr eraill.

Ym mis Awst cafodd pwerau newydd eu rhoi i heddluoedd i roi cosb o £100 i rheiny sy'n gwrthod symud o'r lôn ganol, neu yn gyrru yn rhy agos i geir eraill. Ond nid yw heddluoedd Cymru wedi cosbi unrhyw un eto.

Mae Comisiynydd Heddlu De Cymru wedi dweud y bydd hi'n cymryd amser i ddod a'r cosbau newydd i rym.

Bygwth

Un sydd wedi profi ymddygiad o'r fath yw Matt Turner, myfyriwr coleg o Brestatyn, gafodd ei fygwth gan yrrwr car wrth seiclo.

Roedd Mr Turner wedi herio un gyrrwr am iddo dorri ar draws cornel, yna daeth y gyrrwr ar ei ôl.

"Aeth o fy mlaen i cyn brecio yn sydyn," meddai.

"Pan ddaeth allan o'r car tuag atai, roeddwn i'n meddwl ei fod am fy nharo."

Roedd y gyrrwr wedi rhegi at Mr Turner, a'i fygwth.

Cafodd y digwyddiad ei recordio ar gamera personol Mr Turner, a chafodd y gyrrwr rybudd gan yr heddlu.

Ond nid yw Mr Turner yn teimlo bod y gyrrwr wedi dangos unrhyw edifeirwch.

"Dydw i ddim yn teimlo ei fod yn difaru'r hyn wnaeth o, ond ei fod wedi cael ei ddal."

Cosb newydd

Cafodd cosbau newydd eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU i roi dirwy o £100 i rheiny sy'n gyrru yn rhy agos i eraill neu yn gwrthod symud o'r lôn ganol - pethau sy'n gallu arwain at yrru yn gandryll.

Hyd yn hyn nid yw heddluoedd Cymru wedi rhoi'r ddirwy newydd am yrru heb ofal.

Mae 'na bryder bod y ddirwy newydd wedi eu cyflwyno yn rhy sydyn, a heb ddigon o adnoddau.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael: "Nid yw'n bosib cael y math yma o orchymyn a disgwyl i'r heddlu ei ddefnyddio bob dau funud.

"Mae'n un peth cael syniad da - ac rydw i'n cefnogi'r syniad. Mae'r llywodraeth yn gywir i alluogi i ni ymyrryd ond nid ydynt yn ystyried y gost o wneud hynny."

Dywedodd y Swyddfa Gartref eu bod yn cydnabod bod heddluoedd wedi gorfod delio gyda thoriadau, a'u bod eisiau i heddluoedd "geisio dod o hyd i ffyrdd o herio a gwella ei hunain".

Bydd Week In Week Out yn cael ei ddangos Ddydd Mawrth, Hydref 29 am 10.35 ar BBC 1.

Hefyd gan y BBC