Eisteddfod: Aelod o'r tasglu'n taro nôl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aran Jones yn dweud bod yr adroddiad yn cynnwys syniadau newydd er mwyn datblygu'r Eisteddfod

"Di- gyfeiriad" yw'r feirniadaeth o'r adroddiad diweddar yn ôl Aran Jones fu'n aelod o'r tasglu a'i lluniodd.

Roedd Mr Jones yn ymateb i sylwadau John Davies, Cadeirydd Sioe Frenhinol Cymru, a ddywedodd ar raglen Y Byd ar Bedwar nos Lun fod yr adroddiad yn "feddal a digyfeiriad".

Mae Aran Jones yn mynnu bod adroddiad y tasglu a gadeiriwyd gan y darlledwr Roy Noble yn llawn o syniadau newydd, a dywedodd fod trawstoriad o bobl wedi bod yn rhan o'r tasglu.

"Dw i'n meddwl mai un o'r pethe trawiadol am y tasglu oedd y ffaith bod Leighton Andrews wedi bod yn fodlon mynd allan a dim jest holi pobl ond ceisio pobl oedd yn anghytuno efo fo i fod ar y tasglu...

"Mi oedd na farn hollol wahanol o gyfeiriadau hollol wahanol," meddai ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru fore Mawrth.

Colli cyfle

Dywedodd Aran Jones fod y syniad o greu cyfarwyddwr artistig yn un fyddai yn herio'r sefydliad:

"Dw i'n credu yn bersonol bod yr awgrym y dylai 'na fod cyfarwyddwr artistig a'r math o berson efo'r rhyddid i wneud pethau fel mae Danny Boyle yn gwneud er enghraifft, dw i'n meddwl bod hynny yn gwestiwn anferth i'r Eisteddfod ystyried."

Dywedodd hefyd fod tystiolaeth wedi ei gasglu gan nifer o wyliau gwahanol cyn cyhoeddi'r ddogfen, ac nad ydy hi yn gywir i ddweud mai dim ond gŵyl unwaith y flwyddyn yw'r Eisteddfod:

"Mae 'na son hefyd y dylen ni fod wedi awgrymu bod y 'Steddfod yn gwneud gwaith yn ystod y flwyddyn. Mae'r 'Steddfod yn gwneud gwaith yn lleol am ddwy flynedd cyn bob 'Steddfod."

Diffyg data

Ymysg casgliadau adroddiad y tasglu oedd bod angen i'r Eisteddfod barhau i deithio ac y dylai dderbyn mwy o arian cyhoeddus.

Ond o gofio'r hinsawdd economaidd, gofynnodd John Davies: "O ble mae'r ceiniogau ychwanegol yn dod?" .

Barn Aran Jones ydy bod yn rhaid ffeindio arian ychwanegol.

Mae'n dweud mai un o broblemau'r ŵyl ydy bod 'na ddiffyg data i fedru ei marchnata hi yn llwyddiannus.

Dydy'r Eisteddfod ddim yn gwybod pwy sydd yn dod ac o ba ardaloedd ar hyn o bryd, meddai.

"Un o'r pethau wnaethon ni ei roi ar y bwrdd oedd bod angen cael system casglu data cyfoes sydd yn ei galluogi nhw i gystadlu efo'r gwyliau mawr."

Mae'n dweud bod yr eisteddfod rŵan yn datblygu gwefan newydd fyddai'n casglu data ond bod angen mwy o arian arni i fedru gwneud gwaith fel hyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol