Ail agor ysgol ar ôl trwsio'r to

Cyhoeddwyd
Albert Road Primary SchoolFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd yr ysgol yn ail agor ar ôl y gwyliau hanner tymor

Bydd ysgol oedd wedi cau ar ôl i staff sylwi ar graciau yn y nenfwd yn ail agor ar ôl gwyliau'r hanner tymor.

Bu'n rhaid cau Ysgol Gynradd Albert ym Mhenarth ar Hydref 21.

Y gred oedd bod y to wedi ei ddifrodi achos glaw trwm.

Mi ddaeth tîm o archwilwyr i'r casgliad fod angen gwneud gwaith yn rhai o'r ystafelloedd dosbarth, yr ystafell fwyta, y coridor a'r tair neuadd.

Mae disgwyl i'r gwaith fod wedi gorffen ar yr adeilad Fictoraidd erbyn Hydref 30.

Mi fydd £135,000 yn cael ei wario gan y cyngor lleol i wneud gwelliannau eraill er mwyn ceisio lleihau'r risg y bydd yr ysgol yn gorfod cau unwaith eto.

Mae 385 o blant yn ddisgyblion yn yr ysgol, a 72 yn y feithrinfa.

Dywedodd y cynghorydd Chris Elmore, yr Aelod Cabinet sydd efo cyfrifoldeb am wasanaethau plant bod gyda nhw ddim dewis arall ond i gau'r ysgol:

"Cafodd y penderfyniad anodd i gau'r ysgol ei wneud ar ôl i archwilwyr edrych ar y nenfwd a gweld bod y nenfwd wedi gwaethygu yn sylweddol ers iddyn nhw edrych arno fis diwethaf.

"Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r drafferth mae cau ysgol yn annisgwyl yn medru ei achosi i rieni ac mi wnaethon ni geisio gweld a oedd modd agor rhan o'r ysgol wythnos diwethaf. Yn anffodus doedd hyn ddim yn bosibl."

Bydd y plant yn dychwelyd i'r ysgol ddydd Llun Tachwedd 4.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol