A470 wedi ailagor wedi damwain ger Llandefalle

  • Cyhoeddwyd

Mae'r A470 wedi ailagor wedi damwain ddifrifol ym Mhowys.

Roedd y ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Llyswen a Llanfilo wedi damwain tua 9.30 fore Mawrth.

Cafodd criwiau tân o Aberhonddu a Thalgarth eu galw i'r safle ger Llandefalle lle oedd tri'n sownd mewn cerbydau.

Roedd rhaid defnyddio offer arbennig i'w rhyddhau.

Gwrthdrawiad

Cafodd y ffordd ei chau am oriau.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi cael galwad i ddigwyddiad oherwydd gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd am 9.34yb.

Cafodd cerbydau brys a dau hofrennydd eu hanfon.

Dywedodd llefarydd: "Cafodd un dyn ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni, cafodd un ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty'r Sir yn Henffordd a chafodd trydydd dyn ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Treforys yn Abertawe."