Agor canolfan ar gost o £850,000 yn Llanilltud Fawr

Capel Galilea yn Llanilltud Fawr Image copyright Other
Image caption Mae'r ganolfan yn sôn am gyfraniad yr eglwys wrth ddatblygu Cristnogaeth yng Nghymru

Mae canolfan ymwelwyr newydd yn cael ei hagor mewn capel sy'n 800 o flynyddoedd oed.

Capel Galilea yn Eglwys Illtud Sant yn Llanilltud Fawr sy' wedi derbyn £850,000 o arian loteri.

Ynddi mae croesau Celtaidd sy'n fwy na 1,000 o flynyddoedd oed.

Mae'r ganolfan yn cael ei hagor am hanner dydd ddydd Sadwrn.

'Arddangos'

Dywedodd Huw Butler, Rheithor Llanilltud Fawr: "Am y tro cynta' bydd y croesau'n cael eu harddangos yn iawn ...

"Bydd ymwelwyr yn gallu eu gweld o bob cyfieiriad."

Roedd y capel yn adfail ac yn dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif.

Yn y ganolfan mae ystafell archif, toiledau, ac ystafelloedd cyfarfod a'r bwriad yw denu twristiaid, ysgolion a grwpiau cymunedol.

Ar ôl y seremoni bydd band pres yn perfformio, arddangosfa'n cael ei chynnal a chyngerdd am 7yh.

500 OC

Cafodd man addoli ei sefydlu yn Llanilltud Fawr yn y flwyddyn 500 gan gynnwys ysgol sy'n cael ei chydnabod fel un o ganolfannau dysgu Cristnogol cynharaf Prydain.

Mae cysylltiadau cryf rhwng yr eglwys ac Ynys Bŷr, Tyddewi, Llancarfan a Llandaf.

Mae unigolion, grwpiau lleol, gan gynnwys y gymdeithas hanes, a Chanolfan Crefydd mewn Astudiaethau Celtaidd Prifysgol y Drindod Dewi Sant wedi cefnogi'r prosiect.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.