BBC Cymru Fyw

Oedi oherwydd tân reilffordd

Published

Cafodd gwasanaethau trên rhwng Castell Nedd a Phort Talbot eu hoedi wedi tân ar y rheilffordd fore Mercher.

Cafodd trenau Arriva a First Great Western eu heffeithio.

Cafodd pob llwybr drwy'r ardal eu heffeithio, ond mae trenau yn rhedeg.

Mae trenau yn rhedeg fel arfer erbyn hyn.