Oedi oherwydd tân reilffordd

Cafodd gwasanaethau trên rhwng Castell Nedd a Phort Talbot eu hoedi wedi tân ar y rheilffordd fore Mercher.

Cafodd trenau Arriva a First Great Western eu heffeithio.

Cafodd pob llwybr drwy'r ardal eu heffeithio, ond mae trenau yn rhedeg.

Mae trenau yn rhedeg fel arfer erbyn hyn.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.