Comisiynydd yn erbyn ystafelloedd cyffuriau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Byddai pobl yn cael defnyddio cyffuriau heb ofn erlyniad yn yr ystafelloedd newydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru Alun Michael wedi gwrthod galwad i sefydlu ystafelloedd arbennig i bobl ddefnyddio cyffuriau heb gael eu herlyn.

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Swydd Durham, Ron Hogg sydd wedi galw am sefydlu'r ystafelloedd ym Mhrydain wedi llwyddiant cynllun tebyg yn Nenmarc.

Yn ddiweddar, mae cylchgrawn meddygol y Lancet wedi awgrymu bod rhoi amodau diogel i bobl ddefnyddio cyffuriau yn lleihau lefelau trosedd.

Ond, yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd Alun Michael nad oedd yn cefnogi'r fath syniad, gan ddweud y gall problemau anfwriadol ddod o gynllun tebyg.

Diogel a glan

Mae erthygl yng nghylchgrawn meddygol y Lancet yn dweud bod dosbarthu cyffuriau mewn amgylchiadau diogel a glan, a galluogi i bobl eu defnyddio heb ofn erlyniad, yn arwain at leihau'r defnydd o gyffuriau ar strydoedd ac yn lleihau lefelau trosedd.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Alun Michael nad oes un ateb syml i ddatrys y broblem o gyffuriau

Mae hefyd yn awgrymu bod iechyd ac ansawdd bywyd defnyddwyr yn gwella.

Pwysleisiodd Ron Hogg nad oedd yn esgusodi'r defnydd o gyffuriau anghyfreithlon, ond ei fod yn cefnogi'r syniad wedi iddo astudio tystiolaeth o wledydd eraill.

Cafodd cynllun o'r fath ei weithredu yn Copenhagen, gydag awdurdodau yno yn dweud eu bod wedi gweld gwelliannau.

Dywedodd Mr Hogg: "Mae llwyddiant treialau ledled y byd ac yn Darlington wedi fy arwain i a'r Prif Gwnstabl Mike Barton i gredu bod defnyddio ystafelloedd cymryd cyffuriau er mwyn trin caethiwed i heroin yn syniad dylai gael ei ystyried ymhellach, yn sicr ledled y wlad...

"Dyw hyn ddim yn golygu ein bod ni'n mynd yn feddal ar gyffuriau mewn unrhyw ffordd. Rydym yn parhau i fynd i'r afael â gwerthu cyffuriau a grwpiau sy'n cyflawni troseddau a dydyn ni ddim yn cydoddef y defnydd o gyffuriau."

'Problem gymhleth'

Ond yn ôl Alun Michael, mae'r broblem o gyffuriau yn un cymhleth iawn, ac mae cynlluniau tebyg yn gallu arwain at broblemau eraill yn codi.

"Dwi'n meddwl bod yna beryg mawr o greu canlyniadau anfwriadol i syniadau fel hyn," meddai.

"Y broblem ydy bod nhw yn edrych ar ond un agwedd o'r broblem, ac mae cyffuriau yn broblem gymhleth iawn, felly fyswn i ddim yn hapus i weld y syniad yma yn mynd ymlaen.

"Wrth gwrs mae'n synhwyrol i drin defnyddwyr cyffuriau fel cleifion, a'u cefnogi nhw wrth geisio dod oddi ar gyffuriau.

"Ond byddai cyfreithloni cyffuriau, a dyna sydd y tu ôl i'r syniad yma, yn anfon y neges hollol anghywir i'r cyhoedd, ac yn enwedig pobl ifanc."

Mae Mr Michael, gafodd ei ethol yn gomisiynydd heddlu a throsedd de Cymru y llynedd, yn pryderu bod y perygl o greu problemau eraill yn anfwriadol yn fwy na'r buddiannau posib o sefydlu'r ystafelloedd.

Rheolaeth?

Bu farw mab Eddie Hughes o Ynys Môn pedwar mis yn ôl, o ganlyniad i ddefnyddio heroin.

Mae o hefyd yn teimlo na ddylai caniatáu i bobl ddefnyddio cyffuriau fel heroin a chocên heb gosb.

"Pwy sy'n mynd i gadw control ar y cyffuriau i ddechrau?" meddai.

"Awn nhw yna, cael eu fix am ddim ac yna mynd allan, tydi un fix ddim yn gwneud."

Er yr erthygl yn y Lancet, nid yw'n teimlo bod tystiolaeth ddigonol i'w cefnogi.

"Hawdd iawn ydi 'sgwennu erthygl... Ond profiad pwy? Dyna dwi 'isho ei weld."

"Mae 'na bobl sy'n cael eu hambygio, plant ifanc yn cael eu hambygio, mae gen i ddau o wyrion sy'n 18 a saith oed, a dwi'n cwffio am eu dyfodol nhw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol