Buddsoddi mewn ambiwlansys newydd

CSU
Image caption Bydd y ddaun ambiwlans yn cael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau mawr

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi buddsoddi mewn dau gerbyd newydd y maen nhw'n eu galw'n "arloesol".

Gan gostio bron hanner miliwn o bunnau bydd y cerbydau yn galluogi'r gwasanaeth i ddelio gyda digwyddiadau mawr.

Image caption Gall staff dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau trwy gyfrwng y lloeren

Gall yr ambiwlansys gario pum aelod o staff yr un ac fe fyddan nhw'n gweithredu fel canolfan i reolwyr digwyddiadau, fydd yn golygu y bydd ystafelloedd rheoli'n gallu cael eu defnyddio ar gyfer gwaith dydd i ddydd.

Maen nhw'n cynnwys y dechnoleg ddiweddara' gan gynnwys lloeren sy'n galluogi staff i ddefnyddio cronfeydd data a gwefannau'r ymddiriedolaeth ar safleoedd ac adlen ar gyfer briffio aelodau o'r tîm.

Dywedodd swyddog cynllunio achosion brys yr ymddiriedolaeth Patrick Rees: "Mae'r dechnoleg gyfathrebu a lloeren gorau posibl yn yr unedau modern hyn a gallan nhw weithredu fel cyfleusterau rheoli ar eu pen eu hunain.

"Byddan nhw'n chwarae rôl hanfodol i gefnogi ein comanderiaid digwyddiadau, sydd weithiau'n gorfod gwneud penderfyniadau hynod anodd mewn amgylchiadau heriol a deinamig."

Mae'r cerbydau'n cael eu cadw mewn mannau strategol hyd yr M4 a'r A55 er mwyn eu galluogi i ymateb i ddigwyddiadau ledled Cymru, gan gynig cefnogaeth i gerbydau tebyg sydd eisoes yn cael eu defnyddio.

Yn ogystal maen nhw'n addas ar gyfer mynychu digwyddiadau mawr fel yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.