Cofnodion yn helpu comisiynydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim tystiolaeth fod Winston Roddick wedi torri'r rheolau

Fe wnaeth cofnodion ffôn symudol Winston Roddick helpu i glirio ei enw wedi honiadau iddo ffugio ei gyfeiriad yn ystod etholiadau comisiynwyr heddlu a throsedd.

Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu ddechrau mis Hydref benderfynodd nad oedd wedi torri rheolau.

Mae manylion llawn yr adroddiad wedi cael eu rhyddhau.

Cafodd y gwyn wreiddiol ei gwneud gan aelod o'r cyhoedd oedd wedi ysgrifennu at gyfeiriad yn ei ddeunydd etholiadol.

Ond pan na chyrhaeddodd y llythyr y cyfeiriad dan sylw cododd yr unigolyn bryderon nad oedd Mr Roddick efallai'n byw yng ngogledd Cymru adeg yr etholiad er bod hynny'n angenrheidiol er mwyn iddo allu sefyll fel ymgeisydd.

Yn ôl y comisiwn, roedd Mr Roddick wedi dweud wrthyn nhw ei fod wedi symud i Gaernarfon yn fuan cyn i'r enwebiadau ar gyfer swyddi'r comisiynwyr gau fis Hydref diwethaf.

Gan ddefnyddio gorchmynion cyfreithlon llwyddodd yr ymchwilwyr i gadarnhau fod Mr Roddick yng Nghaernarfon pan oedd ei ffôn yn cael ei ddefnyddio yn ystod y dydd.

Dywedodd yr adroddiad: "Mae'r dadansoddiad yn eithaf clir fod tystiolaeth hanesyddol o safle'r ffôn symudol yn awgrymu'n gryf fod Mr Roddick yn aros ac yn cysgu yn ardal Caernarfon am fwyafrif sylweddol y nosweithiau rhwng Hydref 1 Hydref a Thachwedd 15 2012."

Cofrestr etholiadol

Llwyddodd ymchwilwyr i brofi hefyd fod Mr Roddick wedi gwneud cais i gael ei restru ar y gofrestr etholiadol mewn cyfeiriad yng Nghaernarfon ar Hydref 5.

"Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod Mr Roddick yn sicr wedi ei gadael hi'n hwyr i gofrestru er mwyn bod yn gymwys ar gyfer sefyll ond er gwaetha hynny, fe lwyddodd i gwrdd â'r amod," meddai'r adroddiad.

"Gan ystyried tystiolaeth tystion, pleidleiswyr a gwiriadau credyd, dadansoddiad safle'r ffôn symudol a'r hyn ddywedodd Mr Roddick, yn fy marn i, does dim tystiolaeth i awgrymu bod trosedd wedi ei chyflawni."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol