Pryder am ddyfodol Pwerdy Sir Penfro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Guy Johnson bod pwerdai tebyg yn yr Almaen yn cael eu cau am gyfnod amhenodol

Mae un o gyfarwyddwyr y cwmni sy'n berchen ar orsaf bŵer Sir Penfro wedi codi pryderon ynglŷn â gallu'r orsaf i wneud elw.

Wrth roi tystiolaeth i bwyllgor yn San Steffan ar ran RWE npower dywedodd cyfarwyddwr materion allanol y cwmni, Guy Johnson ei bod hi'n mynd yn gynyddol anodd i wneud arian o bwerdai sy'n rhedeg ar nwy.

Dywedodd bod gorsafoedd tebyg yn yr Almaen wedi cael eu cau.

Roedd yn siarad wrth i Aelodau Seneddol gwestiynu'r chwe prif gwmni ynni ym Mhrydain ar pam fod y rhan fwyaf ohonynt wedi codi eu prisiau rhyw 10% yn ddiweddar.

'Pethau'n newid'

Dywedodd Mr Johnson yn ystod y cyfarfod: "Rydym wedi adeiladu safleoedd yn Sir Penfro a Staythorpe sydd yn ddau o'r pwerdai mwyaf a mwyaf effeithlon yn Ewrop, sydd â llawer llai o allyrron na o bwerdai glo... ond mae pethau'n newid.

"Rydym wedi gwneud colled o £21 miliwn yn ein busnes cynhyrchu yn hanner cyntaf 2013. Mewn rhai o'r pwerdai nwy mae gennym bryderon am eu gallu i wneud elw yn 2014.

"Y realiti yw bod rhai pwerdai, yn yr Almaen er enghraifft, sy'n cael eu cau am gyfnod amhenodol.

"Dydi hyn heb ddigwydd yn y DU eto, cyn belled ac mae'n portffolio ni yn y cwestiwn beth bynnag. Ond y ffaith yw am Sir Benfro ... rydym yn poeni am ei allu i wneud elw yn 2014."

Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy'n gyfrifol am brosiectau ynni mawr yng Nghymru.

Cafodd Pwerdy Sir Benfro ei agor yn swyddogol ym mis Medi 2012 ac roedd yr un mwyaf i gael ei godi ym Mhrydain ers 1986.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol