Disgwyl cyhoeddiad ar Silk

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Cameron wedi dweud y bydd yn cyfarfod gyda Carwyn Jones ddydd Gwener i drafod pwerau benthyg

Mi fydd David Cameron yn gwneud cyhoeddiad ynglŷn â phwerau benthyg a threthu Llywodraeth Cymru ddydd Gwener.

Wrth siarad gyda BBC Cymru mi ddywedodd Prif Weinidog Prydain y bydd o a'r dirprwy brif weinidog, Nick Clegg yn cyfarfod gyda Carwyn Jones i drafod.

Mae disgwyl hefyd y bydd cyhoeddiad am yr M4. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i adeiladu darn arall o'r draffordd ger Casnewydd.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth San Steffan o oedi cyn ymateb i adroddiad comisiwn Silk. Roedd disgwyl iddyn nhw ymateb yn y gwanwyn.

Chwarter cyllideb

Roedd yr adroddiad hwnnw a gafodd ei gyhoeddi yn 2012 yn argymell y dylai gwleidyddion ym mae Caerdydd fod yn gyfrifol am godi tua chwarter ei chyllideb ei hun.

Argymhelliad arall oedd y dylai Llywodraeth Cymru gael rhywfaint o bwerau i amrywio trethi.

Dywedodd Mr Cameron ei fod o yn cytuno gyda'r egwyddor bod "llywodraeth yn un well os yw'n gyfrifol am rywfaint o'r arian mae'n ei wario."

"'Dw i'n credu mewn datganoli. 'Dw i'n credu bod hi yn iawn i roi mwy o bwerau i bobl Cymru a rheolaeth dros ei dyfodol a'i llywodraeth."

Gwadodd fod yna oedi wedi bod wrth ymateb i adroddiad Silk gan ddweud: "Mae'n cymryd amser i wneud y siŵr bod popeth yn gywir."

Nato

Mae David Cameron ar ymweliad â Chymru. Cyhoeddodd nos Iau y bydd uwchgynhadledd Nato yn digwydd yng Nghasnewydd yng ngwesty'r Celtic Manor y flwyddyn nesaf.

Dyw'r uwchgynhadledd ddim wedi cael ei chynnal ym Mhrydain ers 1990.

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi trydar ei fod yn hapus gyda'r newyddion: "Dw i'n croesawu'r newyddion y bydd uwchgynhadledd Nato yn digwydd yma a'r cyfle mae'n cynnig i arddangos Cymru i'r byd."

Straeon perthnasol