Bwrdd o dan y lach

  • Cyhoeddwyd
Emily Wheatley
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Emily Wheatley bod ei phrofiad gyda'r bwrdd wedi bod yn erchyll

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi ymddiheuro ar ôl dweud wrth ddynes ei bod wedi camesgor babi yn y groth er fod y babi yn holliach.

Daeth y camgymeriad i'r amlwg pan aeth Emily Wheatley am sgan i ysbyty arall.

Fe ddywedodd Ms Wheatley fod y profiad wedi bod yn un erchyll.

Fe ddywedodd Peter Tyndall, yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus fod y camgymeriad wedi ei wneud am fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi methu dilyn canllawiau oedd yn nodi fod angen cynnal dau sgan pan fod deiagnosis o gamesgor tawel neu 'silent miscarriage' yn cael ei wneud - sef pan mae dynes yn colli ffoetws yn y groth yn ddiarwybod iddi.

'Annerbyniol'

Dywedodd Mr Tyndall: "Mae'n gamgymeriad annerbyniol. Roedd y canllawiau yn eu lle a petaen nhw wedi eu dilyn fe fyddai wedi sicrhau na fyddai camgymeriadau wedi cael eu gwneud.

"Felly methiant i weithredu'r canllawiau yn gywir oedd hwn. Yn wir - doedd y canllawiau heb gael eu gweithredu yn gywir tan i ni gysylltu gyda nhw a'u cynghori i wneud hynny yn ystod ein hymchwiliad."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r canllawiau'n dweud bod angen dau sgan mewn achosion fel un Ms Wheatley

Mae'r bwrdd iechyd wedi ymddiheuro am yr hyn a ddigwyddodd gan ddweud ei fod wedi creu sefyllfa oedd yn "ddifrifol o anghywir" i Emily Wheatley.

Dyw'r bwrdd ddim yn medru dweud ar hyn o bryd faint o ferched eraill sydd wedi derbyn yr un diagnosis anghywir o sgan unigol yn ystod y cyfnod pan yr oedd y canllawiau anghywir mewn grym yn yr ysbyty.

Llinell gymorth

Dr George Findlay ydi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant a Merched y bwrdd iechyd a dywedodd:

"Rydw i wedi cynnig ymddiheuriad llawn yn bersonol iddi.

"Rydym wedi cynnig i gyfarfod â hi ac rwyf yn gobeithio gwneud hynny'r wythnos nesaf. Rwyf yn anhapus ein bod wedi siomi y ddynes yma.

"Dwi wedi fy siomi hefyd ein fod o bosib wedi dychryn llawer o ferched eraill ac fe hoffwn eu cysuro drwy ddweud y byddwn yn edrych ar eu gofal, ac fe fydd y gofal yna yn y dyfodol yn safonol ac o'r radd flaenaf."

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi sefydlu llinell gymorth i ferched sydd yn poeni eu bod wedi cael eu trin mewn ffordd debyg i Emily Wheatley ac fe fydd y llinell ar agor dros y penwythnos a ddydd Llun hefyd.

Rhif ffon y llinell gymorth ydi 0800 9520244.

Adolygiad

Ychwanegodd yr Ombwdsmon ei fod wedi ei siomi nad oedd y bwrdd iechyd wedi darganfod y camgymeriad pan wnaeth Emily Wheatley gwyno yn gyntaf nôl ym mis Gorffennaf 2012.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro does neb wedi eu diarddel na cholli eu swydd o ganlyniad i'r digwyddiad.

Mae'r bwrdd ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o'r gofal sydd yn cael ei gynnig i ferched yn nyddiau cynnar eu beichiogrwydd, ac ar gais y bwrdd iechyd fe fydd Arolygaeth Iechyd Cymru yn edrych yn fanwl ar y materion sydd wedi codi yn sgil achos Emily Wheatley er mwyn cadarnhau fod y materion dan sylw yn cael eu trin yn briodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol