Mackay: 'Dim byd yn fy synnu'

Cardiff City manager Malky Mackay Image copyright Getty Images
Image caption Mae Malky Mackay wedi dweud mai'r peth pwysig yw'r gêm ddydd Sul

Mae rheolwr Caerdydd yn mynnu na fydd y digwyddiadau i ffwrdd o'r cae yn amharu ar berfformiad y tîm yn y gêm ddydd Sul.

Ond mae Malky Mackay wedi cyfaddef na fyddai unrhyw beth sydd yn digwydd o fewn y clwb yn ei synnu o bellach.

Mae Caerdydd yn chwarae yn erbyn Abertawe dros y penwythnos ac mae'r gêm yn un sydd wastad yn denu diddordeb.

'Dim yn fy synnu'

Ond mae'r Adar Gleision wedi denu penawdau yn yr wythnosau diwethaf ar ôl i bennaeth recriwtio'r clwb Iain Moody gael ei wahardd.

Alisher Apsalyamov o Kazakhstan sydd wedi dod i gymryd ei le ond mae 'na ymchwiliad wedi cychwyn i sefyllfa ei drwydded waith.

Pan ofynnwyd i'r rheolwr oes oedd y newyddion yn ei synnu dywedodd: "Does 'na ddim byd yn fy synnu. Mae e jest yn rhywbeth y gall y prif weithredwr ddelio efo. Does 'na ddim byd yn fy synnu."

Ychwanegodd mai ei waith o fydd canolbwyntio ar y chwaraewyr ac nad ydy o am adael i unrhyw beth amharu ar hynny.

Canolbwyntio ar y gêm

Doedd o ddim yn fodlon gwneud sylw am yr adroddiadau bod yr ymosodwr Etien Velikonja wedi ei arwyddo gan y perchennog Vincent Tan heb iddo fo gymeradwyo'r penderfyniad:

"Dw i ddim am siarad am chwaraewyr unigol a'r ffordd maen nhw'n cael eu recriwtio.

"Dw i yma ac mi wnâi ateb unrhyw beth sydd yn ymwneud gyda'r gêm ddydd Sul. Mae'n ddiwrnod rhy fawr i fi, y clwb a'r chwaraewyr i fi ddechrau trafod materion sydd yn digwydd yn y cefndir."

Ond mi wnaeth o bwysleisio yn y gynhadledd newyddion mai fo sydd efo'r gair olaf ynglŷn â phrynu chwaraewyr newydd.

Dywedodd bod y cadeirydd Mehmet Dalman wedi cynnal cyfarfod i sortio'r mater:

"Casgliad hwnna oedd mai fi sydd efo'r gair olaf o ran pwy sydd yn gadael ac yn dod i chwarae i'r clwb pêl-droed. Mi oedd hynny yn rhywbeth nes i wneud yn siwr oedd yn digwydd."

Straeon perthnasol