Carchar am storio teiars aeth ar dân

  • Cyhoeddwyd
Bu'r tân yn Abertawe yn llosgi am dair wythnosFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r tân yn Fforest-fach ger Abertawe yn llosgi am dros dair wythnos

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu am chwe mis am storio teiars heb drwydded amgylcheddol berthnasol.

Roedd cwmni Globally Greener Solutions wedi storio'r gwastraff mewn adeilad yn Fforest-fach ger Abertawe, ac fe aeth yr adeilad ar dân ym Mehefin 2011.

Bu'r tân yn llosgi am 23 diwrnod, ac fe fu 58 injan dân a 45 o ddiffoddwyr ar y safle yn ceisio'i ddiffodd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Scott Phillips, 44 oed o Fryncoch, a Peter Thomas, 66 oed o Benlan, wedi cyfaddef iddyn nhw storio gwastraff teiars heb drwydded rhwng Mawrth a Thachwedd 2008.

Yn ystod y gwrandawiad dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd ar y pryd) wedi cael clywed am y storfa, a bod cynllun wedi ei baratoi ganddyn nhw a'r gwasanaeth tân rhag ofn y byddai tân yno.

Achos mwyaf tebygol y tân ar Fehefin 16, 2011, oedd "cynnau o ffynhonnell ddamweiniol gan berson anhysbys".

Roedd cannoedd o dunelli o wastraff cymysg mewn adeilad arall gerllaw oedd hefyd yn eiddo i Globally Greener Solutions, ac yn ôl yr erlynydd Nicholas Jones roedd hynny wedi ychwanegu at y risg o dân.

Fe gostiodd yr ymgyrch i ddiffodd y tân £1.6 miliwn.

Wrth ddedfrydu Phillips a Thomas i chwe mis o garchar, dywedodd y Barnwr Paul Thomas:

"Roedd cyfrifoldeb sylweddol ar ysgwyddau'r ddau ohonoch.

"Roedd y ddau ohonoch yn pledio anwybodaeth, ond nid yw hynny'n esgus ac yn wir wrth droseddu mae'n gwaethygu'r mater.

"Dim ond dedfryd o garchar y gellir ei hystyried. Does dim lle i ddiofalwch yn y maes yma."