Tywydd yn effeithio ar gyflenwad trydan

  • Cyhoeddwyd
Effaith y tywydd: Coeden ym MhentywynFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Effaith y tywydd: Coeden ym Mhentywyn, Sir Gaerfyrddin

Mae'r tywydd garw wedi effeithio ar gyflenwad trydan 5,000 o dai am gyfnod.

Dywedodd Western Power Distribution fod 5,000 o dai heb gyflenwad trydan yn y gorllewin, Abertawe a Chaerdydd.

Roedd 200 o dai heb drydan ym Mhontarddulais ger Abertawe.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd cryfion yng Nghymru ar gyfer prynhawn a nos Sadwrn.

Ystyr rhybudd melyn yw "byddwch yn barod".

Difrodi

Mae'r rhybudd mewn grym tan 9 nos Sadwrn ac yn cynnwys ardaloedd cynghorau Abertawe, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Gâr, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Cafodd to prif fynedfa Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ei ddifrodi a chafodd person fân anafiadau.

Erbyn hyn, mae'r fynedfa wedi ailagor.

Dywedodd y gwasanaeth tân fod to garej wedi taro'r tŷ drws nesa' yn Beddau ger Pontypridd.

Mae Heddlu'r De wedi dweud bod "adroddiadau bod 13 o goed wedi cwympo o fewn awr".

80 mya

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys, roedd "llawer o adroddiadau am goed yn cwympo a difrod oherwydd y gwyntoedd cryf".

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod gwynt ar gyflymder o 80mya yn Aberdaugleddau.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud bod "gwyntoedd cryf ar yr arfordir o Ben Llŷn i Fôr Hafren".

Roedd pall ar y cyflenwad trydan yn ardal Cricieth am gyfnod.

Dylai'r cyhoedd fod yn ymwybodol y gallai'r gwyntoedd cryfion amharu ar deithwyr.

Llifogydd

Yn y cyfamser, mae rhybuddion llifogydd mewn grym yn yr ardaloedd canlynol: Bae Penrhyn, Llanddulas a Bae Cinmel yng Nghonwy, Y Bermo yng Ngwynedd, Borth, Bae Clarach ac Aberystwyth yng Ngheredigion, Niwgwl a Dale yn Sir Benfro, Penclawdd yn Sir Abertawe, Y Drenewydd a Phorthcawl yn Sir Pen-y-bont.

Mae cyfyngiadau cyflymder ychwanegol mewn grym o ganlyniad i'r gwyntoedd, 30 m.y.a. ar Bont Britannia sy'n cysylltu Ynys Môn â'r tir mawr, a chyfyngiadau ar hen bont Afon Hafren (M48).

Yn Sir Benfro, mae Pont Cleddau ynghau i gerbydau uchel.

Mae coelcerth gymunedol yn Y Bermo wedi ei gohirio am 24 awr oherwydd y rhagolygon ac mae un yn Nolgellau wedi ei hailldrefnu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol