BBC Cymru Fyw

Cymraes yn Eurovision 2014?

Published
image copyrightKrystal Mills
image captionMae Krystal Mills o Gaerdydd wedi cyrraedd yr ail rownd

Ddwy flynedd yn ôl doedd Krystal Mills ddim yn medru chwarae'r gitar nac wedi canu'n gyhoeddus erioed.

Bellach mae hi wedi cyrraedd yr ail rownd i fod yn gynrychiolydd y Swistir yng Nghystadleuaeth Eurvision 2014.

Rhoddodd Krystal y gorau i gwrs trin gwallt ar ôl ennill cystadleuaeth karaoke mewn tafarn, a bellach mae hi yn Geneva yn hybu ei chan Bang Bang Bang.

Fe fydd pythefnos o bleidleisio ar-lein yn y Swistir nawr i ddewis yr ymgeisydd terfynol.

Dywedodd ei mam Sharon wrth BBC Cymru: "Dyw e ddim yn ymddangos yn real rhywsut.

"Doedd Krystal ddim wedi dangos diddordeb mewn canu cyn y gystadleuaeth karaoke yna - yn sicr doedd hi erioed wedi cyfansoddi na pherfformio caneuon, ond fe wnaeth hynny ddatgloi hyder ynddi.

"Pan oedden ni'n gweld ei bod hi'n dangos addewid fe wnaethon ni brynu gitar iddi fel anrheg pen-blwydd, ac o fewn 10 diwrnod roedd hi wedi dysgu'i hun i chwarae'n ddigon da i ymddangos ar fideo."

Ym mis Awst roedd hin perfformio yn Stadiwm y Mileniwm fel rhan o gyngerdd Mardi Gras Caerdydd.

Fe wnaeth gysylltu gyda threfnwyr Eurovision yn y DU, ond er nad oedd ganddyn nhw awydd i'w chael i berfformio dros y DU, fe wnaethon nhw ei roi mewn cysylltiad â gwledydd eraill gan gynnwys Hwngari, Twrci a'r Swistir.

Bydd pleidleisio yn y Swistir yn agor ddydd Llun ac yn para tan Dachwedd 18, ac fe fydd y 10 can uchaf yn mynd i rownd derfynol yn fyw ar deledu'r wlad ym mis Chwefror.

Bydd cystadleuaeth Eurovision 2014 yn cael ei chynnal yn Copenhagen ym mis Mai.