BBC Cymru Fyw

Merch 16 oed wedi marw wedi damwain

Published
image copyrightNW Police
image captionRoedd Sarah Jepson yn 16 oed

Bu farw merch 16 oed yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a lori wartheg yn Sir y Fflint.

Cafodd Sarah Jepson ei chludo i'r ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad ar yr A5104 ger Penymynydd am tua 6:20yh nos Wener, ond bu farw yno.

Fe'i disgrifiwyd gan ei mam fel merch "garedig, gariadus".

Mae'r heddlu wedi apelio am dystion i'r gwrthdrawiad rhwng lori a char Peugeot 206 pan gafodd y tri person oedd yn teithio yn y car eu hanafu.

Dylai unrhyw un all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio 101 gan nodi'r cyfeirnod P180604.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Sarah Jepson: "Fe gafodd Sarah ei chipio oddi wrthym a does dim y gall unrhyw un ddweud i'n cysuro yn ein colled.

"Roedd Sarah yn llawn bywyd. Roedd yn ferch ddeallus, ac yn garedig a chariadus."

Yn ddiweddar roedd wedi cychwyn ar gwrs Safon Uwch yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy.