Clirio i fyny'n parhau yn Aberystwyth wedi'r storm

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Ton Aber

Mae gwaith clirio'n parhau yn Aberystwyth a rhannau eraill wedi i donnau achosi difrod yn ystod y storm dros y penwythnos.

Cafodd graean ei daflu ar y ffordd oherwydd y tonnau ac mae rhannau o'r promenâd wedi cael eu difrodi.

Yn ogystal effeithiodd y llifogydd ar rai busnesau.

Dywedodd ffotograffydd lleol fod yr olygfa fel petai rhyfel wedi bod.

"Dw i heb weld storm mor fawr â hon yn Aberystwyth ers degawdau," meddai Keith Morris.

"Roedd blociau gwenithfaen mawr yn cael eu codi droedfeddi i'r awyr."

Ffynhonnell y llun, Keith Morris / Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y ffotograffydd Keith Morris ei fod yn lwcus i fod yn fyw wedi i don anferth ei daro i'r llawr yn Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Keith Morris / Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
On Sunday morning found tonnes of shingle had been washed up on the promenade and sea defences had been damaged
Ffynhonnell y llun, Keith Morris / Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Bydd gweithwyr yn atgyweirio'r difrod achoswyd gan y storm
Ffynhonnell y llun, Keith Morris / Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Effeithiodd y storm ar wal y môr

£4,000

Fe gollodd gamera gwerth £4,000 wrth iddo geisio tynnu lluniau.

"Fe ges i fy nharo i lawr gan don anferth," meddai.

"Rwy'n lwcus i fod yn fyw - gallai fod wedi fy nhynnu i mewn i'r môr."

Derbyniodd Cyngor Sir Gâr dros 60 o alwadau yn ystod nos Sadwrn gan bobl oedd yn ffonio i ddweud bod coed wedi syrthio, bod adeiladau wedi cael eu difrodi a bod llefydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd.

Dywedodd Paul Murray sy'n gweithio i'r cyngor fel rheolwr cynnal a chadw: "Rydyn ni wedi delio gyda nifer o ddigwyddiadau dros y penwythnos ac mae ein timau yn mynd ati i glirio coed sydd wedi cwympo ledled y sir.

"Rydyn ni wedi blaenoriaethu'r gwaith ac yn delio'n gynta' â'r problemau allai arwain at y perygl mwyaf.

"Byddwn wedyn yn edrych ar lefydd eraill fel parciau a mannau agored."

Cafodd y gwyntoedd cryfaf eu cofnodi yn Abertawe - 89mya yn ystod prynhawn Sadwrn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol