Dedfryd i fam o Abertawe dorrodd goesau ei babi chwe wythnos oed

Cyhoeddwyd

Mae menyw o Abertawe dorrodd goesau ei merch chwe wythnos oed wedi cael ei dedfrydu.

Cafodd orchymyn goruchwylio am dair blynedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y fenyw, nad oes modd cyhoeddi ei henw am resymau cyfreithiol, wedi ymosod ar y babi deirgwaith yn hwyr y llynedd.

Dywedodd ei bargyfreithiwr fod y fenyw yn diodde' oherwydd iselder wedi'r enedigaeth.