Llys: Dyn o Fangor wedi dodi babi mewn bath o ddŵr poeth

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 22 oed o Fangor, ddododd fabi mewn bath o ddŵr poeth, wedi cael ei garcharu am bedair blynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Michael Chambers wedi taflu'r babi yn erbyn wal.

Plediodd yn euog i gyhuddiad o gam-drin plant, ceisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder, ac achosi gwir niwed corfforol.

Clywodd y llys ei fod wedi cam-drin menyw ifanc a phlediodd yn euog i gyhuddiad o fygwth ei lladd.

Alergedd

Dywedodd yr erlynydd Sion ap Mihangel fod y diffynnydd wedi chwistrellu diaroglydd i mewn i wallt y babi er bod ganddo alergedd.

Roedd y babi wedi ei losgi â sigarét a'i wasgu cymaint nes yr oedd yn llefen.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry ei fod yn "fwli" a bod ei ymddygiad yn sadistaidd.

Clywodd y llys fod y fenyw wedi mynd yn anymwybodol am fod Chambers yn ei thagu â hosan.

Dywedodd Dafydd Roberts ar ran yr amddiffyn fod y diffynnydd yn cymryd steroids ar y pryd.