Rhyddhad amodol i gyn ddirprwy bennaeth Ysgol Uwchradd Dinbych

Llys Ynadon Prestatyn Image copyright Arall
Image caption Roedd yr achos yn Llys Ynadon Prestatyn

Yn Llys Ynadon Prestatyn cafodd cyn ddirprwy bennaeth ysgol ryddhad amodol am ddwy flynedd am ei bod yn euog o dwyll.

Clywodd y llys fod Gwawr Ceiriog, 50 oed o Ddinbych a chyn ddirprwy bennaeth yr ysgol uwchradd leol, wedi dwyn £1,400 oddi wrth berchennog grŵp drama ar Ebrill 26.

Cafodd orchymyn i dalu £1,400 o iawndal i Lowri Wynne a chostau o £100.

Clywodd y llys fod plant yn siomedig iawn fod ymweliad i'r theatr wedi ei ganslo ar y funud ola'.

Arian tocynnau

Roedd eu hathrawes wedi dwyn eu harian tocynnau.

Darllenodd yr erlynydd Nia Lloyd ddatganiad Mrs Wynne ddywedodd: "Dwi'n teimlo'n euog ... am fy mod i wedi penodi'r diffynnydd.

"Ar wahân i brofedigaeth yn y teulu hwn yw profiad gwaetha' fy mywyd."

Dywedodd Roger Thomas ar ran yr amddiffyn fod y diffynnydd yn sylweddoli ei bod wedi siomi pobl ac na fyddai'n gallu gweithio yn y maes.

Y rheswm am y drosedd, meddai, oedd bod ei mab wedi ymhel â chyffuriau.

Roedd wedi bod yn euog o ymosod arni hi ac roedd hi'n ceisio talu ei ddirwy.